می 29, 2021

قانون صدور چک با اصلاحیه سال ۱۳۹۹

قانون صدور چک ماده ۱- (الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از:   ۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر […]
تماس با وکیل