می 29, 2021

طلاق توافقی، تغییرات قانونی سال 1401

طلاق توافقی چیست؟  به طور کلی طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین بنا به شرایطی که برای آنان به وجود آمده است قادر […]
تماس با وکیل