وکیل برای خرید و فروش ملک ورثه ای |نکات ، مراحل ،شرایط

ملک ورثه ای چیست؟ ملکی که مالک آن فوت کند و مالکیت آن به ورثه منتقل شده باشد را ملک ورثه ای می گوییم در هنگام خرید ملک ورثه ای باید به...

ادامه مطلب

بعد از گرفتن انحصار وراثت چه باید کرد؟ صفر تا صد انحصار وراثت فقط با 3.000.000

  ✓ حصر وراثت نا محدود ۴۰روز  ✓ حصر وراثت محدود ۷ تا ۱۰ روز ✓ نگران ناقص بودن مدارک و یا عدم همکاری سایر وراث نباشید.   ...

ادامه مطلب