می 7, 2022

عقد وقف

تعریف عقد وقف: بر طبق ماده 55 قانون مدنی عقد وقف این گونه بیان شده است : وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و […]
آوریل 24, 2022

ضمان درک در معاملات

مفهوم ضمان درک: ضمان درک عبارت است از الزام فروشنده یا خریدار به استرداد ثمن یا مبیع معامله در صورتی که مبیع یا ثمن مستحق اللغیر […]
دسامبر 11, 2021

عقد رهن چیست؟

تعریف عقد رهن: رهن عقدی است نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است طبق ماده 771 قانون مدنی عقد رهن بدین گونه تعریف […]
دسامبر 3, 2021

وکالت در خرید و فروش خودرو

خودرو: منظور از خودرو هر نوع وسیله نقلیه موتوری و زمینی با کاربرد های مختلف از جمله حمل انسان و حمل کالا و خدمات عمرانی و […]
نوامبر 9, 2021

وکیل برای تنظیم وصیت نامه

  وکیل برای تنظیم وصیت نامه چه کسی است ؟ وکیل برای تنظیم وصیت نامه وکیلی است که اشخاص انتخاب می کنند تا در هنگام تنظیم […]
نوامبر 2, 2021

وکیل خوب در تهران

وکیل خوب در تهران چه کسی است ؟ یک وکیل خوب و با تجربه علاوه بر داشتن مجوز و پروانه وکالت باید ویژگیهای حرفه ای و […]
اکتبر 24, 2021

آثار عقد بیع چیست؟

آثار اصلی عقد بیع چیست؟ آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است : به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و باع […]
اکتبر 20, 2021

عقد صلح یا صلحنامه در قانون چیست؟

صلح چیست؟ صلح در لغت به معنی آشتی ؛دوستی؛و توافق است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تراضی بر امری خواه تملیک عین باشد یا […]
اکتبر 15, 2021

عقد بیع چیست؟بررسی قواعد حاکم بر عقد بیع

تعریف حقوقی عقد بیع :  طبق ماده 338قانون مدنی : بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. واژه عین در این ماده برای تمیز […]
Call Now Buttonتماس با وکیل