وکیل برای انحصار وراثت متوفی خارج از کشور |مشاوره تلفنی

وکیل برای انحصار وراثت متوفی خارج از کشور چه کسی است ؟ در صورتی که فردی در خارج از کشور فوت کند و وراث او در داخل یا خارج از کشور باش...

ادامه مطلب

فروش ملک ورثه ای بدون رضایت یکی از وراث |بهترین وکیل ارث

آیا امکان فروش ملک ورثه ای بدون رضایت سایر وراث وجود دارد ؟ عده ای از کاربران این سوال را دارند که ما می خواهیم ملک ورثه ای و سهم خودم...

ادامه مطلب