دعاوی ارث و انحصار وراثت

وکیل مالیات بر ارث |صفر تا صد با وکیل متخصص

وکیل  برای مالیات بر ارث کیست؟

وکیل مالیات بر ارث کسی است که با بکارگیری علم حقوقی و تجربه عملی که در این حوزه یافته بهترین راه و مسیر را برای موکل خویش انتخاب کند و او را در این مسیر هدایت و رهنمود نماید ، در نتیجه استفاده از وکیل متخصص در این حوزه کمک شایانی به موکل می نماید.

مالیات بر ارث چیست؟

 وکیل مالیات بر ارث توضیح می دهدمالیات بر ارث گونه ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است که پس از فوت شخص بر اموال و دارائی او بر اساس نرخ هایی که از طرف اداره مالیات برای هر طبقه از وراث معین شده است وصول می گردد که بدون پرداخت این نوع مالیات امکان نقل و انتقال به صورت رسمی توسط وراث ممنوع است .

مطالب مرتبط: وکیل افراز و تقسیم مال مشاع

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارث :

مدارک عمومی :

فرم تکمیل شده اظهارنامه مالیات بر ارث

اصل و کپی سند مالکیت و در صورت مستاجر بودن اجاره نامه آخرین اقامتگاه متوفی بانظمام مفاصا حساب نوسازی ( این ردیف شامل متوفیان خارج از کشور نمی باشد.)

اصل و کپی گواهی فوت ،اصل حصر وراثت

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متوفی و ورثه

اصل و کپی کارت ملی متوفی و ورثه

در صورت داشتن وکیل اصل و ۲سری کپی وکالت‌نامه و کارت ملی و پروانه وکالت .

مدارک اختصاصی :

اصل و کپی سند مالکیت خانه و آپارتمان ، مغازه، زمین، ( در مورد خانه و آپارتمان :اصل و کپی قبض آب و برق ،گاز مفاصا حساب نوسازی یا پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در صورت وجود و در مورد مغازه : اجاره‌نامه و جواز کسب و کار)

اصل و کپی آخرین قبض تلفن و سند موبایل

اصل و کپی سند مالکیت یا پیش خرید اتومبیل و موتور سیکلت

حسابها و سپرده های بانکی : کپی دفترچه یا دسته چک یا گواهی سپرده

اصل و کپی برگ سهام یا آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت

اصل و کپی فیش حج عمره و تمتع

توجه : در صورتی که اموال از طریق سهم الارث به مرحوم تعلق گرفته باشد کپی انحصار وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث مرحوم ارائه گردد.

مطالب بیشتر:نکات مهم انحصار وراثت

نرخ محاسبه مالیات بر ارث به چه صورت است؟

  وکیل مالیات بر ارث توضیح می دهد، درقانون گذشته (متوفیان تا پایان سال ۱۳۹۴) بدین ترتیب است که ما ترک متوفی ارزشگذاری می شد ، پس از کسر دیون و هزینه ها سهم هر یک از ورثه مشخص می شود 

 

پس از اعمال معافیت ها طبق  جدول قانون مالیات های مستقیم میزان مالیات بر ارث هر یک از ورثه معین و پرداخت می شود و پس از پرداخت مالیات و صدور گواهی واریز مالیات بر ارث امکان انتقال ترکه وجود دارد .

مطالب مرتبط: مخالفت و عدم همکاری ورثه در فروش مال مشاع

اما در قانون جدید مالیات بر ارث (متوفیان بعد از سال ۹۵/۱/۱) بر اساس ماده ۱۷قانون مالیت های مستقیم اموال متوفی به شرح ذیل گروه بندی شده و نرخ های مالیاتی هر یک از اموال و حقوق متوفی مشخص شده است .

وراث متوفی شامل چه کسانی می شوند؟

۱.طبقه اول

همسر متوفی
پدر و مادر
فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ
همسر متوفی
برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی
عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها
کسانی که به موجب نسب ارث میبرند؟

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

کسانی که به موجب سبب ارث می برند؟ 

۱) زوجه

۲) زوج

طبقه اول از وراث نسبی عبارتند از :
(پدر و مادر ، فرزندان ، نوه ها )

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد نباشد هر یک از پدر و مادر در صورت انفرادی تمام ارث را می برند ، اگر پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد اگر برای متوفی اولاد یا نوه از هر درجه که باشد موجود نباشد اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب داشته باشد یک ششم از ترکه متعلق به مادر است ، منظور از حاجب یعنی شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم الارث مادر را کمتر می نماید.

میزان سهم الارث دختر : 

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر و مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود ، اگر متوفی دو دختر یا بیش تر داشته باشد دختران دو سوم ترکه را به ارث می برند.

میزان سهم الارث پسر : 

اگر فرزند متوفی پسر باشد چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر و مادر متوفی همگی در طبقه اول قرار دارند ارث می برند به این صورت که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم و مابقی به قرابت به فرزند پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند در صورتی که متوفی هم فرزند پسر و هم دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد سهم پدر و مادر یک سوم است و مابقی بین فرزند پسر دو برابر سهم دختر تقسیم می شود .

میزان سهم الارث نوه : 

آنچه مسلم است این است که نوه در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث میبرد که متوفی فرزندی نداشته باشد در این صورت نوه قائم مقام اولاد می شود و با هریک از اولین که زنده باشد ارث می برد ، اولاد پسر یعنی فرزندان پسری متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختری متوفی ارث می برند حتی اگر اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث می برد.

تفاوت حصر وراثت با انحصار وراثت :

وکیل انحصار وراثت بیان می کند،هیچ تفاوتی از لحاظ عملی بین این دو واژه وجود ندارد بلکه فقط اصطلاحی است که بر سر زبان ها افتاده و هر دو به یک معنا می باشند و در رویه قضایی یکی هستند.

لیست اموال در انحصار وراثت مشخص می شود ؟ 

در گواهی انحصار وراثت چه محدود و چه نا محدود تنها ۳ موضوع ذکر می گردد اول نام متوفی ،تاریخ فوت و دوم اسامی کامل وراث، سوم مشخص کردن سهم هر یک از وراث است بنابر این اصلأ لیست اموال متوفی در برگه حصر وراثت مشخص نمی گردد.

درصورت عدم همکاری هریک از ورثه تکلیف سایر وراث که گواهی حصر وراثت می خواهند چگونه می شود؟

 در صورت عدم همکاری هر یک از وراث خللی در روند پرونده انحصار وراثت به وجود نمی آید.و هر شخصی به تنهایی می تواند اقدام به اخذ انخصار وراثت نماید.

آیا دفتر وکالت شما تقسیم و تحریر ترکه را هم انجام می دهد؟

بله بعد از اخذ گواهی انحصار وراثت ، دفتر وکالت و مشاوره حقوقی فانوس ؛در خصوص امور تحریر ترکه و تقسیم ترکه در صورت تمایل با شما عزیزان همکاری لازم را انجام می دهد.

مالیات بر ارث سرقفلی:

 وکیل مالیات بر ارث بیان میکند به بیانی ساده سرقفلی یک حق مالی است که برای ارزش مادی ملک در نظر گرفته شده است، ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم ،محاسبه مالیات بر ارث حق سرقفلی یا مالیات بر ارث مغازه را بر اساس ارزش روز آن دانسته است .

 

و این نکته قابل ذکر است که در صورتی که مغازه دارای اجناس باشد این اجناس نیز در محاسبه مالیات بر ارث محسوب می شوند و درصدی از ارزش اجناس به مالیات بر ارث اختصاص داده می شود.

مالیات بر ارث گونه ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است که پس از فوت شخص بر اموال و دارائی او بر اساس نرخ هایی که از طرف اداره مالیات برای هر طبقه از وراث معین شده است وصول می گردد
بیش تر بدانید : وکیل انحصار ورثه

ماده ۱۷قانون مالیات بر ارث؛

ماده ۱۷قانون مالیات بر ارث در مورد نرخ یا درصد و میزان مالیات بر ارث صحبت می کند ، در این نوشتار سعی دارم به عنوان وکیل انحصار وراثت و مالیات بر ارث به بیان ساده و روان که برای شما عزیزان قابل فهم باشد بپردازم

این ماده در ۶بند نرخ یا درصد مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن را برای انواع مختلف اموال و دارایی متوفی بیان می کند.

 

 • بند اول ، این بند بیان می کند که نرخ مالیات برای سپرده های بانکی و سودهای متعلق به سپرده ، اوراق مشارکت و سود آن و هم چنین سود سهام ۳%است

 

نکته مهم در این بند این است اگر حساب متوفی در موسسات مالی و اعتباری باشد وراث باید ۱۰%مالیات پرداخت کنند به عبارت دیگر نرخ مالیات بر ارث سپرده برای بانک یا موسسه مالی و اعتباری فرق دارد ،اگر متوفی به جای بانک در موسسات مالی و اعتباری حساب داشته باشند به جای ۳% باید ۱۰% مالیات پرداخت کنند.

 • بند دوم، نرخ مالیات بر سهام بورسی ۷/۵.%و برای سهام غیر بورسی ۶%است، منظور از سهام بورسی سهام متوفی در شرکت هایی است که در بورس پذیرفته شده باشند و سهام غیر بورسی سهام متوفی در یک شرکت خصوصی عادی است.

 • بند سوم ، میزان مالیات حق امتیاز ۱۰%است ، منظور از حق امتیاز مثل امتیاز تلفن ثابت ،امتیاز، تلفن همراه و…است.

 • بند چهارم، میزان مالیات برای وسایل نقلیه متوفی مثل ماشین ،موتورسیکلت ۲%می باشد و قیمت وسایل نقلیه توسط کارشناس امور مالیاتی تعیین می شود .

 • بند پنجم ،نرخ مالیات املاک مسکونی متوفی ۷/۵%ارزش معاملاتی و برای مغازه و ملک اداری ۳%ارزش واقعی ملک است.

منظور از ارزش معاملاتی ملک ، قیمت مصوبی است که توسط کمیسیون تقویم املاک برای مناطق مختلف شهر تعیین شده است ،ارزش معاملاتی فقط برای املاک مسکونی ،باغ ،زمین کاربرد دارد که ارزش معاملاتی ملک از ارزش واقعی آن کم تر است.

بیش تر بدانید :وکیل ارث

 • بند ششم، میزان مالیات بر ارث برای اموال و دارایی های متوفی که در خارج از کشور قرار دارد ۱۰%می باشد.

نکته مهم ، نرخ های که در بالا بیان گردید برای وراث طبقه اول است و ورثه طبقه دوم و سوم باید به ترتیب ۲و۴برابر این نرخ ها مالیات بدهند و اگر با طبقات وراث آشنایی ندارید این موضوع در بخش نکات مهم انحصار وراثت توضیح داده شده است  .

چه اموالی از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند؟

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، باز خرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا کارفرما  از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی ، خسارت فوت ، و دیه، و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می شود.

 

 • اموالی که برای سازمان ها ، موسسات و نهادهای مذکور در ماده ۲ قانون مالیات ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود البته به شرط تایید سازمان ها و نهادهای مذکور

 

 • اثاثیه منزل محل سکونت متوفی

 

 • اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین خاص ، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲قانون مالیات ها قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی گیرد.

نکته: بر اساس تبصره ماده ۲آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت ،سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ ۹۹/۵/۱  معاف از مالیات موضوع بند ۱ماده ۱۷ و ماده ۱۴۲و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد.

بیشتر بخوانیم: وکیل تقسیم اموال

(سوالات متداول مالیات برا ارث)

۱. میزان مالیات بر ارث بر مبنای چه زمانی محاسبه می شود؟

 وکیل انحصار وراثت پاسخ می دهد،در قانون سابق (متوفیان قبل از سال ۹۵) اموال و دارایی های متوفی به قیمت روز فوت محاسبه و مالیات آن دریافت می شود ، در حالیکه در قانون جدید بعد از سال (۹۵/۱/۱) ارزش دارائی ها به قیمت روز انتقال به وراث محاسبه و دریافت می گردد.

۲. آیا وراث می توانند به صورت موردی و به صورت مجزا نسبت  به هر یک از اموال متوفی گواهی پرداخت مالیات بر ارث دریافت کنند؟

بله طبق قانون جدید وراث می توانند به هریک از اموال متوفی به صورت مجزا گواهی پرداخت مالیات بر ارث دریافت کنند در حالیکه بر مبنای قانون سابق وراث مکلف بودند که مالیات بر ارث تمام اموال را قبل از انتقال آن ها پرداخت نمایند.

بیش تر بدانید: مهر و موم ترکه

وکیل مالیات بر ارث در خصوص مبحث مالیات بر ارث و اینکه به چه کسانی مالیات بر ارث تعلق میگیرد توضیح می دهد.

۳.آیا وراث می توانند نسبت به سهم خود از دارائی متوفی مالیات پرداخت کنند؟

بله ، به موجب قانون جدید وراث می توانند صرفٱ نسبت به سهم دریافتی خود مالیات پرداخت نمایند و نسبت به کلیه دارائی متوفی مالیات دریافت نمی شود.

۴.آیا ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث مقید به مهلت است؟

برای متوفیان قبل از سال ۹۵/۱/۱ وراث باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم و حداکثر ظرف ۳ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات را پرداخت کنند.

در حالیکه این مهلت در قانون جدید یعنی بعد از سال ۹۵/۱/۱ به یکسال از تاریخ فوت افزایش یافته است. البته الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی این مزیت را دارد که اداره مالیات مکلف به کسر دیون متوفی و هزینه های کفن و دفن از ماترک می باشد که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر موجب از دست دادن مزیت ذکر شده است و هزینه های ذکر شده باید توسط خود وراث پرداخت گردد.

۵.آیا دیر پرداخت کردن مالیات بر ارث جریمه دارد؟

بر اساس قانون سابق (متوفیان قبل از سال ۹۵) عدم تسلیم  اظهارنامه در موعد مقرر در ظرف حداکثر ۶ماه از تاریخ فوت متوفی موجب تعلق جریمه معادل ۱۰%مالیات متعلقه خواهد بود و پرداخت پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۲/۵% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

در حالیکه برای متوفیان (۹۵/۱/۱) هیچگونه جریمه ای تعلق نمی گیرد.

۶)اگر متوفی قبل از فوت خود اموال را از طریق صلح نامه عمری به ورثه منتقل کرده باشد آیا ضرورتی به پرداخت مالیات بر ارث صلح عمری وجود دارد ؟

یکی از مهم ترین عقود قانون مدنی عقد صلح است ، صلح عمری یکی از مرسوم ترین اقداماتی است که توسط اشخاص انجام می شود با استفاده از این عقد اشخاص می توانند مالکیت مال را به دیگری منتقل کنند و در عین حال حق انتفاع از مال منقل شده را تا زمانی که در قید حیات هستند برای خود نگه دارند .

به همین دلیل است که بسیاری از افراد قبل از فوت کلیه اموال خود را با استفاده از این عقد به فرزندان یا سایر ورثه انتقال می دهند.

۷) آیا به صلح عمری مالیات بر ارث تعلق می گیرد ؟

همانطور که اشاره کردید اشخاص با تنظیم صلح نامه عمری مالکیت اموال را به ورثه منتقل می کند و تنها حق انتفاع را برای مدتی معین برای خود باقی می گذارند منظور از حق انتفاع نیز این است که شخص بتواند از منافع مالی که متعلق به شخص دیگری است استفاده کند در نتیجه بعد از فوت مالی باقی نمی ماند که برای آن مالیات بر ارث صلح عمری در نظر گرفته شود و مفهوم ارث تنها زمانی محقق می شود که شخص فوت کند و ورثه قصد تقسیم اموال او را داشته باشند بنابراین تا زمانی که شخص فوت نکند حق تصمیم گیری در خصوص اموال را دارد و به تبع آن مالیات بر ارث برای اموالی که توسط او منتقل می شوند تعیین نخواهد شد این انتقال علاوه بر صلح نامه عمری شامل عقد بیع ، عقد هبه نیز خواهد بود.

منظور از تقسیم ترکه چیست ؟

در صورت تعدد ورثه هر یک از آن ها می توانند از دادگاه در خواست تقسیم سهم خود را از سهم سایرین بخواهد و نسبت به درخواست تقسیم ترکه مرور زمان جاری نمی باشد و کسانی که ذینفع هستند همه وقت می توانند درخواست تقسیم را درخواست نمایند.

مطالب مرتبط: مالیات بر ارث

تقسیم از هر ذینفعی به جز ورثه هم قبول می شود مثل وصی و یا کسی که به نفع او وصیت شده ولی یا قیم محجور (منظور از محجور کسی است که توانایی در یک تقسیم را ندارد مثل کودک، دیوانه که در این صورت قیم تعیین می شود و برای شخصی که غایب هم باشد امین یا قیم تعیین می شود)

 

درخواست تقسیم به صورت کتبی که مشمل بر نام و مشخصات متوفی و ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود می باشد.

 جدول مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۰

 

هر ساله جدولی در خصوص مالیات بر ارث حقوق و سایر موارد تعیین می گردد و این جدول مالیات بر ارث حقوق در سال 1400می باشد

مشاوره حقوقی مالیات بر ارث :

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی فانوس در خصوص انحصار وراثت و مشاوره حقوقی مالیات بر ارث در خدمت هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشور می باشد.

آدرس اداره دارایی غرب تهران

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 134 میانگین: 5]

12 thoughts on “وکیل مالیات بر ارث |صفر تا صد با وکیل متخصص

 1. سوگند گفت:

  مطالب این سایت بسیار ساده و قابل فهم بیان شدن ممنونم

 2. I pay a quick visit everyday some web sites and blogs to read articles, but this blog provides quality based content.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 7 =