وکیل ارث و انحصار وراثت

وکیل برای مهر و موم ترکه

وکیل برای مهر و موم ترکه چه کسی است؟

وکیل برای مهر و موم ترکه کسی است با علم و دانش عملی که در این حوزه پیدا کرده سعی میکند با رعایت موازین قانونی و شرعی بهترین راه را برای دفاع از حق و حقوق موکل خویش انتخاب کند .

مطالب مرتبط: مراحل انحصار وراثت

چرا باید از وکیل برای مهر و موم ترکه استفاده کنیم؟

وقتی که وکیل مهر و موم ترکه وکالت پرونده را در خصوص مهر و موم ترکه بر عهده بگیرد دیگر نیازی به حضور وراث نیست که در اکثر جلسات شعب شورای حل اختلاف یا دادگاهها شرکت کنند وقتی از وکیل برای مهر و موم ترکه استفاده شود وکلای دادگستری می توانند تمامی مدارک را کامل کنند و بدون هیچ گونه نقصی نزد مقام قضایی ارجاع دهند.

مطالب بیشتر: وکیل طلاق توافقی

آیا حتماً باید از وکیل برای مهر و موم ترکه استفاده کنیم؟

پاسخ به این سوال در وهله اول منفی است و طبق قوانین ایران هیچ شخصی ملزم نیست در خصوص پرونده های انحصار وراثت ؛تقسیم اموال و مهر وموم ترکه از وکیل استفاده نماید اما در عمل چیزی که مشاعهده می کنیم این است وراثی که بین آنها اختلاف خانوادگی باشد به راحتی نمی توانند از عهده حل و فصل چنین پرونده هایی بر آیند اما حقیقت این است که تنها کسی که از راه قانونی و شرعی و با آگاهی کامل از قوانین مربوط  به مهر و موم ترکه می تواند به کمک وراث برآید.

مطالب بیشتر : مالیات بر ارث

در دادگاه برای دادرسی در خصوص مهر و موم ترکه چقدر زمان می برد؟ 

بهتر است این گونه به این سوال پاسخ بدهیم که مدت زمان در دادگستری هیچ معنا و مفهومی ندارد اما چیزیکه می توانیم بگوییم این است که وکیل دفتر وکالت و مشاوره فانوس با توجه به پیگیری های مکرر که در این زمینه دارد سعی میکند در سریع ترین زمان ممکن پرونده را به نتیجه مطلوب برساند.

مزیت استفاده از وکیل برای مهر و موم ترکه چیست؟

یکی از مهم ترین مواردی که باعث می شود تا حقوق مردم مورد تضییع واقع شود یا تهدید شود آن است که اطلاعات حقوقی در مورد برخی مسائل ندارند یا بهتر است بگوییم اصلاً ندارند و همانطور که می دانیم پیگیری مسائل از طریق محاکم قضایی است که امری مهم و اجتناب ناپذیر است اما افراد سعی می کنند به سراغ پیگیری قضایی کم تر بروند زیرا هم اطلاعات حقوقی کافی ندارند و هم چنین کمبود وقت و زمان است در چنین شرایطی است که مزیت داشتن وکیل برای مهر و موم ترکه احساس می شود و وکیل مهر و موم ترکه شخصی است که با در نظر گرفتن این نیاز اساسی مردم برای ارائه خدمات حقوقی و کمک به آنان فعالیت دارد.

مطالب مرتبط: وکیل برای انحصار وراثت

چه کسانی می توانند برای مهر و موم ترکه اقدام کنند؟

طبق قوانین کشور ایران هر کسی نمی تواند درخواست مهر و موم ترکه را بدهد و این افراد را فقط قانون مشخص می نماید و این افراد عبارتند از :

 • هر یک از وراث متوفی می توانند تقاضای مهر و موم ترکه بدهند.
 • وصی: کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی تعیین می شود تا امور مربوط به وصیت متوفی را انجام دهد.
 • موصی له : شخصی است که متوفی در وصیت نامه ای که تنظیم نموده وصیتی به نفع او داشته است البته در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد موصی له می تواند درخواست مهر و موم ترکه را بدهد.
 • طلبکار : شخصی که طلبکار متوفی باشد می تواند برای درخواست مهر و موم ترکه اقدام کند و هم چنین به وکیل برای درخواست مهر و موم ترکه وکالت دهد.

منظور از تحریر ترکه چیست؟

تحریر در لغت به معنی نوشتن است و هم چنین به معنای لیست کردن اموال منقول و غیر منقول متوفی است و این عمل در صورتی انجام می شود که هر شخصی نسبت به ماترک متوفی ادعایی داشته باشد یا ذینفع باشد می تواند از دادگاه درخواست مهر و موم ترکه را بدهد و در مهر و موم اموالی که باید در انحصار وراثت و تقسیم اموال مورد بررسی کارشناس قضایی قرار بگیرد مشخص و لیست گردد.

اولین اقدام برای مهر و موم ترکه چیست؟

وکیل برای مهر و موم ترکه توضیح می دهد: قبل از هر اقدامی وراث باید نسبت به نظیم دادخواست اقدام کنند و هم چنین بر اساس این دادخواست  مراجع قضایی اقدام به نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار می نماید.

و نکته قابل توجه و مهم دیگر این جاست که در زمان تحریر ترکه ذی نفع و وراث اجازه هیچ تغییر یا تصرفی را در اموال ندارند مگر در مواردی که برای اداره امور همین اموال لازم باشد.

تکلیف ترکه ای که وارثی ندارد چیست؟

اگر ترکه ای وارث مشخصی نداشته باشد مدیری برای اموال مشخص می گردد و این مدیر می تواند نسبت به ارائه دادخواست تحریر ترکه اقدام نماید.

مطالب مرتبط: وکیل مالیات بر ارث

منظور از مهر و موم ترکه چیست؟

مهر و موم اموال در حقیقت همان اصطلاح پلمپ است که همه افراد جامعه با آن آشنا هستیم در مورد ترکه متوفی نیز بحث پلمپ و مهر و موم مطرح می گردد و وراث و هر ذی نفعی می تواند دادخواست مهر و موم ترکه را بدهد و درخواست مهر و موم ترکه قبل از انجام انحصار وراثت و مشخص شدن وضعیت اموال نیز قابل درخواست است.

نقش وکیل مهر و موم ترکه در دادخواست مهر و موم ترکه :

با توجه  به اینکه هر ذینفعی علاوه بر وراث مانند طلبکار  متوفی نیز می تواند درخواست مهر و موم ترکه را بدهد با توجه به اینکه ممکن است وراث خیلی سریع اقدام به اخذ انحصار وراثت نمایند و نسبت به فروش ام.ال اقدام کنند هر ذی نفعی مانند طلبکار متوفی خیلی سریع تر باید اقدام قضایی انجام دهد این جاست که نقش وکیل مهر و موم ترکه نمایان می شود و با اقدامات قضایی خود می تواند از سوءاستفاده برخی از افراد جلوگیری به عمل آورد.

برای مهر و موم ترکه کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

یکی از رایج ترین سوالاتی که افراد در هنگام مراجعه به وکیل مهر و موم ترکه می پرسند این است که صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده هایی در اختیار کدام مرجع قضایی است ؟ طبق قانون امور حسبی امور راجع به ترکه متوفی عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق می شود با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد با دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.

هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه قانونی نداشته باشد برای مهر و موم ترکه کدام دادگاه صالح خواهد بود؟

هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد دادگاهی صالح است که  ترکه در آن جا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام نموده است.

ماده 166 قانون امور حسبی :

دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و تحریر آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.

ماده 168 قانون امور حسبی:

دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید :

 • در مواردی که کسی در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
 • در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
 • در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع دهند.

مهر و موم نسبت به اموال دولتی:

بر طبق ماده 169 قانون امور حسبی در مورد شق 2 ماده 168 مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل مبی آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنماید.

اقدامات مربوط به مهر و موم توسط چه شخصیتی انجام می شود؟

بر طبق ماده 170 قانون امور حسبی در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد توسط کلانتری محل و اگر مامورین کلانتری نباشند توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورتمجلی نوشته و آن را به دادگاه بخش می فرستند.

در صورتی که بین وراث محجوری باشد تکلیف مهر و موم ترکه چیست؟

طبق ماده 172 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرسب باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

در صورتی که بین وراث غایبی باشد تکلیف مهر و موم ترکه چیست؟

بر طبق ماده 173 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه غایبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

وقت و زمان مهر و موم چگونه تعیین می شود؟

وقت و زمان مهر و موم را دادگاه به اشخاص ذینفع اطلاع می دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر در مهر و موم شود.

آیا برای مهر وموم ترکه صورتجلسه ای تنظیم می گردد؟

بر طبق ماده 174 قانون امور حسبی در موقع مهر و موم ترکه صورتجلسه ای باید تنظیم گپردد که مشتمل بر امور ذیل است:

 • تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مخهر و موم شده است.
 • نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است
 • علتی که موجب مهر و موم شده است.
 • نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورتمجلس می نویسد.
 • نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مه و موم حاضر بودند.
 • تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق صندوقخانه و گنجه
 • وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم شده است.
 • اموال در محل خود مهر و موم شده یا محل آن تغییر داده شده
 • نگهبان ؛در صورتی که معین شده باشد با ذکر این که نگهبان را دادرس مستقلاً معین گرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع
 • اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفا در یک جا زندگی کرده و یا ام.ال در تصرف آنها بوده مشعر بر این که چیری از اموال متوفا را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفا را برده یا مخفی کرده است.

تکلیف اموالی که قابل مهر وموم نیستند چه می شود؟

طبق ماده 179 قانون امور حسبی نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی به آن می گمارند.

تکلیف وصیت نامه ای که در هنگام مهر و موم کشف شود چیست؟

وکیل مهر و موم ترکه توضیح می دهد: هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیت نامه یا برگه های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و مم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانی روی لفاف را در صورت مجلس نوشته ؛دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می شود.

آیا تمامی اموال مهر و موم می شوند؟

بر طبق ماده 189 قانون امور حسبی آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و هم چنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توقیف می گردد.

تکلیف اشیایی که داخل در مهر و موم ترکه نیست چه می شود؟

وکیل برای مهر و موم ترکه توضیح می دهد: در موقع مهر و وموم ترکه یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و تعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.

نکته: هزینه ای که برای کفن و دفن متوفا با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

تکلیف اشیایی که قابل فساد باشند چه می شود؟

اشیای ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نام برده مورد احتیاج واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می گردد.

آیا بعد از تحریر ترکه مهر و موم انجام می شود؟

بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثنای تحریر ترکه درخواست مهر و موم شود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می گردد.

چه کسانی می توانند درخواست رفع و برداشتن مهر و موم  را بدهند؟

کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

در صورتی که بین ورثه غایب و محجوری باشد رفع مهر و موم چگونه است؟

رفع مهر و موم در این جا بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.

توصیه وکیل برای مهر و موم ترکه :

با توجه به اینکه در قوانین فعلی حاکم بر کشور در خصوص دعاوی انحصار وراثت هیچ الزامی به استفاده و بهره مند شدن از کمک وکیل متخصص در امور انحصار وراثت نمی باشد اما به عنوان کسی که شاهد مشکلات عدیده در خصوص ارث و انحصار وراثت بوده ام تا کید می نمایم که قبل از هر اقدامی حداقل از مشاوره یک وکیل با تجربه کمک بگیرید.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 11 =