دعاوی ارث و انحصار وراثت

وکیل برای انحصار وراثت متوفی خارج از کشور |مشاوره تلفنی

وکیل برای انحصار وراثت متوفی خارج از کشور چه کسی است ؟

در صورتی که فردی در خارج از کشور فوت کند و وراث او در داخل یا خارج از کشور باشند ممکن است برای اخذ گواهی انحصار وراثت نیاز به داشتن وکیل انحصار وراثت متوفی خارج از کشور داشته باشند تا  اینکه کارهای اداری مربوط به شخص متوفی و وراث او را انجام دهد برای اطلاعات بیشتر تا انتهای مقاله همراه ما باشید .

مطالب مرتبط: وکیل انحصار ورثه

متوفی خارج از کشور :

در صورتی که متوفی در خارج از کشور فوت شود و وراث در داخل یا خارج از کشور زندگی کنند یا متوفی در داخل کشور فوت کند و وراث او در خارج از کشور زندگی کنند برای این افراد اگر نیازمند وکیل باشند باید وکیل متخصص در انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور اخذ گردد که برای تقسیم اموال متوفی و یا هر امر اداری و قضایی باید ابتدا گواهی انحصار وراثت دریافت شود .

مطالب بیشتر: بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

انحصار وراثت چیست؟

هرگاه شخصی فوت کند و اموالی از وی بماند برای اینکه ورثه بتوانند در آن مال دخل و تصرفی کنندابتدا باید ثابت شود که ورثه متوفی هستند به گواهی که وراث متوفی ،وسهم الارث هر یک از آنان را مشخص می نماید گواهی انحصار وراثت می گوییم.

چرا باید امور انحصار ورثه را به وکیل حصر وراثت بدهیم ؟ 

وکیل انحصار وراثت متوفی در خارج از کشور پاسخ می دهد ، وقتی فردی فوت می شود در زمینه تقسیم اموال وی ممکن است بین خویشاوندان اختلافی باشد که با داشتن وکیل انحصار وراثت به نظر می رسد تا حدودی از این تنش ها و مشکلات کمتر شود .

مطالب مرتبط: وکیل ارث

نحوه ثبت فوت در خارج از کشور :

در صورتی که متوفی در خارج از ایران فوت کرده باشد باید گواهی فوت ترجمه شده آن فرد به تایید سفارت ایران در کشوری که در آن سکوت داشتند برسانند و برای وکیل انحصار وراثت متوفی خارج از کشور ارسال تا اینکه از ایران بتوانند بقیه امور اداری انحصار وراثت را انجام دهند.

مطالب بیشتر : مراحل انحصار وراثت

آثار صدور گواهی حصر وراثت :

طبق ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی پس از صدور گواهی مذکور ورثه و اشخاص ذی نفع می توانند بر اساس گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند .

مطالب بیشتر: انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

مفهوم ارث :

 ارث در معنای حقوقی یعنی انتقال قهری و بدون اراده اموال و دارایی های فردی که فوت شده به وراث او را ارث می گوییم ،فوت یک شخص علاوه بر آثار مادی  آثار غیر مادی یا معنوی را نیز در پی دارد که در این جا کمک گرفتن از یک وکیل خوب ارث  به همه وراث می تواند کمک شایانی بنماید.

مفهوم ورثه:

 وکیلبرای انحصار وراثت متوفی در خارج از کشور توضیح می دهد،ورثه به افرادی اطلاق می شود که وارث مال و دارایی متوفی می باشند ، و در اصطلاح قانونی به وراث متوفی قائم مقام قانونی متوفی می گوییم و از این رو می توانند در همه دارائی متوفی دخالت و تصرف کنند.

بعد از انحصار وراثت چیکار کنیم؟

بعد از گرفتن انحصار وراثت اولین اقدامی که وراث باید انجام دهند مراجعه به اداره مالیات و پرداخت مالیات بر ارث می باشد .

مطالب بیشتر: وکیل انحصار وراثت در تهران

در صورتی که بین وراث اختلاف باشد چطور می توان تقسیم ترکه را انجام داد؟

وراثی که بین آنها اختلاف است ابتدا باید دادخواست تقسیم ترکه بدهند سپس دادگاه با بررسی که انجام می دهد به وراث می گوید که آیا اموال قابل تقسیم هستند یا خیر و اگر قابل تقسیم باشد که مال و ترکه بین وراث تقسیم می گردد در غیر این صورت از طریق مزایده فروخته می شود و سپس بین وراث تقسیم می شوند.

ترکه بی وارث :

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

حکم ماده شامل موردی هم می شود که وارثانی وجود دارند ولی شناخته نشده اند.
منظور از حاکم در این ماده دادستان و دادگاه است .
اداره ترکه و تعیین مدیر برای آن در جایی است که متوفی وصی تعیین نکرده باشد وگرنه ادره ترکه با وصی است.
ترکه بی وارث در مسیر انتقال به بیت المال سه مرحله را طی می کند:
اداره ترکه
حفظ ترکه به عنوان امانت شرعی
تملک ترکه به عموم

حاکم یا حکومت وارث نیست بلکه به عنوان نماینده و حافظ منافع عموم ترکه را اداره می کند پس اگر شوهری تمام اموالش را برای همسرش که تنها وارث است وصیت کند زوجه یک چهارم ماترک را به عنوان ارث و سه چهارم ما بقی را به عنوان وصیت می برد و زاید بر ثلث بودن وصیت نیازی بر تنفیذ حاکم ندارد.

 حاکم ترکه بدون وارث را به خزانه دولت می دهد تا به مصارف عمومی برسد.

خدمات دفتر وکالت و مشاوره فانوس:

مشاوره تلفنی و واتساپی با وکیل متخصص در امور ارث
✓جلسه حضوری و مشاوره حضوری
✓تنظیم دادخواست بدوی
✓حضور مداوم و پیگیری امور مربوطه در شورای حل اختلاف
✓استعلام از ثبت احوال در صورت ناقص بودن مدارک
✓مراجعه به شورای حل اختلاف و اقدام به چاپ آگهی در روزنامه
✓دریافت گواهی انحصار وراثت در سریع ترین زمان ممکن

مطالب بیشتر: گواهی انحصار وراثت

حقوق و دیون متعلق به ترکه میت:

وکیل انحصار وراثت متوفی خارج از کشور بیان می دارد که بر طبق ماده ۸۶۹ قانون مدنی:

حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است ؛

۱. قیمت کفن و دفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه

۲. دیون و واجبات مالی متوفی

۳. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ها

دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز میت و سایر هزینه های ضروری ازقبیل حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

وراث متوفی شامل چه کسانی می شوند؟

۱.طبقه اول

همسر متوفی
پدر و مادر
فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ
همسر متوفی
برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی
عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها
کسانی که به موجب نسب ارث میبرند؟

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

مطالب مرتبط: شماره وکیل برای انحصار وراثت

کسانی که به موجب سبب ارث می برند؟ 

۱) زوجه

۲) زوج

طبقه اول از وراث نسبی عبارتند از :
(پدر و مادر ، فرزندان ، نوه ها )

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد نباشد هر یک از پدر و مادر در صورت انفرادی تمام ارث را می برند ، اگر پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد اگر برای متوفی اولاد یا نوه از هر درجه که باشد موجود نباشد اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب داشته باشد یک ششم از ترکه متعلق به مادر است ، منظور از حاجب یعنی شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم الارث مادر را کمتر می نماید.

میزان سهم الارث دختر :

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر و مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود ، اگر متوفی دو دختر یا بیش تر داشته باشد دختران دو سوم ترکه را به ارث می برند.

میزان سهم الارث پسر :

اگر فرزند متوفی پسر باشد چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر و مادر متوفی همگی در طبقه اول قرار دارند ارث می برند به این صورت که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم و مابقی به قرابت به فرزند پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند در صورتی که متوفی هم فرزند پسر و هم دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد سهم پدر و مادر یک سوم است و مابقی بین فرزند پسر دو برابر سهم دختر تقسیم می شود .

میزان سهم الارث نوه :

آنچه مسلم است این است که نوه در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث میبرد که متوفی فرزندی نداشته باشد در این صورت نوه قائم مقام اولاد می شود و با هریک از اولین که زنده باشد ارث می برد ، اولاد پسر یعنی فرزندان پسری متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختری متوفی ارث می برند حتی اگر اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث می برد.

انحصار وراثت متوفی خارج از کشور

تفاوت حصر وراثت با انحصار وراثت :

وکیل انحصار وراثت متوفی خارج از کشور بیان می کند،هیچ تفاوتی از لحاظ عملی بین این دو واژه وجود ندارد بلکه فقط اصطلاحی است که بر سر زبان ها افتاده و هر دو به یک معنا می باشند و در رویه قضایی یکی هستند.

لیست اموال در انحصار وراثت مشخص می شود ؟ 

در گواهی انحصار وراثت چه محدود و چه نا محدود تنها ۳موضوع ذکر می گردد اول نام متوفی ،تاریخ فوت و دوم اسامی کامل وراث، سوم مشخص کردن سهم هر یک از وراث است بنابر این اصلأ لیست اموال متوفی در برگه حصر وراثت مشخص نمی گردد.

 مطالب مرتبط :نکات انحصار وراثت

منظور از تعدد موجبات ارث چیست؟

بر طبق ماده ۸۶۵ قانون مدنی اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .

حکم ماده ۸۶۵ مبین اصل عدم تداخل اسباب یا جمع اسباب است بدین معنا که هرگاه جمع دو یا چند سبب در اجرای قواعد ارث فراهم آید هر سبب نفوذ ویژه خود را دارد .

اجتماع دو سبب ممکن است نسبی با سببی باشد مثل دختر عموی همسر متوفی یا هر دو سبب نسبی باشد مثل اینکه شخصی هم عموی متوفی باشد و هم دایی او .

مطالب مرتبط: تقسیم ملک بین وراث

تحقق ارث :

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کنند .

وجه مشترک وصیت و ارث زمان تحقق آنها یعنی فوت است .

تاریخ تحقق ارث زنان فوت است اگرچه استقرار مالکیت وراث منوط به تصفیه است .

مامور ثبت مرگ را احراز نمی کند بلکه تنها اعلام واقعه مرگ را ثبت می کند به همین دلیل اثبات خلاف آنچه در اسناد سجلی در مورد تاریخ فوت می آید نیاز به ادعای جعل ندارد.

مجهول بودن تاریخ فوت :

ماده ۸۷۳ قانون مدنی بیان می دارد اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا عدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند .

✓عدم توافق نتیجه تعارض اجرای اصل تأخر حادثه یا استصحاب برای هریک از درگذشتگان است زیرا یک شخص نمی تواند در یک زمان هم زنده باشد و هم مرده

✓ برای اجرای حکم عدم توارث لازم نیست که ثابت شود متوارثان در یک زمان مرده آن. بلکه مجهول بودن تاریخ و تأخر و تقدم آن کافی است .

✓ شرایط توارث فرضی یا حکمی در غرق یا عدم عبارت است از :

مطالب مرتبط: هزینه وکیل برای تقسیم ترکه

سبب مشترک : اگر چه در عدم توارث وحدت حادثه شرط نیست ولی در استثنا شرط است که هر دو وارث در یک حادثه غرق یا زلزله مرده باشند پس اگر یکی در اثر زلزله و دیگری در اثر غرق مرده باشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند..

جهل به تاریخ فوت و تقدم و تأخر آن : در صورت معلوم بودن تاریخ مرگ یکی از وراث ماده ۸۷۴ اجرا خواهد شد.

وجود توارث : یعنی هر کدام که بعد از دیگری زنده بماند از او ارث ببردپس اگر هیچ کدام از هم ارث نبرند یا یکی از آنها از دیگری ارث ببرد مشمول استثنا نخواهند شد .

هرگاه اشخاصی که بین آنها توارث است فوت کنند و تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری مجهول باشد تکلیف چیست ؟

هر گاه درباره وقوع واقعه  اختلاف باشد اصل این است که رخ نداده است مگر اینکه خلافش اثبات شود .و در صورتی که تاریخ فوت کسی معلوم باشد فقط شخصی که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد .

( برای اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر وکالت ومشاوره فانوس در ارتباط باشید .)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 11 =