وکیل ارث و انحصار وراثت

وکیل برای اعتراض به تقسیم ارث

اعتراض به تقسیم ترکه چیست؟

در برخی از خانواده ها اتفاق می افتاد که وراث بعد از فوت متوفی به خاطر اموال بر جای مانده از متوفی با یکدیگر تفاهم دارند و اموال را میان خودشان تقسیم می کنند ولی با این حال ممکن است بین وراث بعد از تقسیم ارث اعتراض و اختلافی وجود داشته باشد که این باعث شود بر علیه یکدیگر اقامه دعوا نمایند.

وکیل برای اعتراض به تقسیم ارث

ابطال تقسیم نامه ارث در خصوص املاک مشاعی :

معمولا اختلافات مربوط به ابطال تقسیم نامه ارث مربوط به دعاوی ملکی مشاعی است که ممکن است ملکی از طریق وصیت یا به طور قهری به وسیله ارث به وراث به صورت مشاع تقسیم شده باشد ولی پس از گذشت مدتی بین وراث در اداره اموال مشاعی یا هزینه ای که بابت خسارات بر اموال وارد شده به وجود می آید بنابراین چنین اموال مشاعی که از طریق ارث و میراث به وراث می رسد در صورت اختلاف حتماً باید از یک وکیل ارث و تقسیم ارث بهره گرفته شود.

اولین اقدام برای ابطال تقسیم نامه :

چنان چه تقسیم ارث بین وراث توسط خود وراث انجام شود و سپس مشخص شود که تقسیم اموال متوفی بین وراث نادرست بوده و طبق قواعد اصول حقوقی و قانونی انجام نشده است بعد از درخواست یکی از وراث و با کمک وکیل ارث و میراث می توانند اولین اقدام برای ابطال تقسیم نامه ارث را انجام دهند.

دومین اقدام برای ابطال تقسیم نامه ارث :

چنانچه یکی از ورثه نسبت به نحوه تقسیم ترکه اعتراض داشته باشد باید دادخواستی را با عنوان ابطال تقسیم نامه ارث در دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه خواهان مدارک و ادله خود را به دادگاه ارائه می کند دادگاه پس از بررسی و تحقیقات کافی اقدام به صدور حکم ابطال تقسیم نامه ارث می نماید.

وکیل برای اعتراض به تقسیم ارث اعتراض به تقسیم ارث توسط شخص ذینفع:

 وکیل برای اعتراض به تقسیم ارث توضیح می دهد، ممکن است برخی از حقوق افراد پس از تقسیم از آنها سلب شود مثلٱ  شخصی از متوفی طلبکار بوده و دلایل و مستندات است کافی هم داشته باشد ولی وراث اموال را بین خود تقسیم کرده باشند در این صورت حق آن فرد زایل گردیده که او به عنوان ذینفع می تواند دادخواست ابطال تقسیم نامه ارث را بدهد یا اینکه فردی یک سوم اموال خودش را وصیت کرده باشد اما وراث تمامی اموال را تقسیم کرده باشند در این صورت موصی له یعنی کسی که وصیت به نفع او شده می تواند از دادگاه تقاضای ابطال تقسیم نامه را بخواهد.

چه کسانی حق اعتراض به تقسیم اموال را دارند؟

دسته اول وراثی هستند که اموال را به طور ناعادلانه و غیر قانونی بین خودشان تقسیم کرده اند که می توانند از دادگاه تقاضای ابطال تقسیم نامه را بخواهند.

دسته دوم افرادی هستند که وصیتی به نفع آنها شده است و حق آنان زایل شده است.

دسته سوم افرادی هستند که با متوفی قراردادی منعقد نموده بودند و مالی را فروخته یا خریداری کرده باشند.

نکته: دادستان هم حق اعتراض نسبت به تقسیم نامه ارث را خواهد داشت در صورتی که متوفی بلاوارث باشد.

مهلت اعتراض به تقسیم نامه ارث :

وکیل برای اعتراض به تقسیم ارث توضیح می دهد، دادگاه زمانی را برای اعتراض به گواهی انحصار وراثت مشخص کرده که به طور کلی ۳ماه بعد از صدور گواهی انحصار وراثت افرادی که به آنها اشاره کردیم می توانند اعتراض خود را اعلام نمایند ، در صورتی که اعتراضی از جانب کسی نباشد تقسیم اموال صورت می گیرد.

(تصدیق انحصار وراثت 🙂

ماده ۳۵۶قانون امور حسبی:

تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده ۳۶۰قانون امور حسبی:

در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می نماید.

ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی:

دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید.

وکیل برای اعتراض به تقسیم اموال

ماده ۳۶۲قانون امور حسبی:

وکیل برای اعتراض به تقسیم ارث توضیح می دهد،پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته ،تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد ،این حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است.

ماده ۳۶۵قانون امور حسبی:

در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذی نفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده ۳۶۶قانون امور حسبی:

رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

بیشتر بخوانید: وکیل وصول وجه چک

ماده ۳۶۷قانون امور حسبی:

در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده ۳۶۸قانون امور حسبی:

مادامی که برای محجور قیم و برای غایب امین معین نشده دادستان می تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

بیشتر بخوانید: دادخواست اعسار از مهریه

ماده ۳۶۹قانون امور حسبی:

در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق و هم چنین به تصدیقی که در موضوع وراث صادر می شود اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی:

اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند می توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را با کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ،مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نمایند و در صورت تا یه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 5]

2 thoughts on “وکیل برای اعتراض به تقسیم ارث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − 4 =