دعاوی ملکی

نحوه تقسیم ارث بین ورثه|مشاوره تلفنی

مفهوم ارث :

ارث در معنای حقوقی یعنی انتقال قهری و بدون اراده اموال و دارایی های فردی که فوت شده به وراث او را ارث می گوییم ،فوت یک شخص علاوه بر آثار مادی  آثار غیر مادی یا معنوی را نیز در پی دارد که در این جا کمک گرفتن از یک وکیل خوب ارث  به همه وراث می تواند کمک شایانی بنماید.

مطالب مرتبط: هزینه وکیل برای تقسیم ترکه

مفهوم ورثه:

 وکیل متخصص در خصوص نحوه تقسیم ارث توضیح می دهد،ورثه به افرادی اطلاق می شود که وارث مال و دارایی متوفی می باشند ، و در اصطلاح قانونی به وراث متوفی قائم مقام قانونی متوفی می گوییم و از این رو می توانند در همه دارائی متوفی دخالت و تصرف کنند.

چه کسانی ارث می برند؟

 وکیل متخصص در خصوص نحوه تقسیم ارث توضیح می دهد،افرادی که با شخص رابطه خونی دارند از او ارث می برند به عبارتی خویشاوندان نسبی هر شخصی توانند از او ارث ببرند به غیر از این افراد همسر فرد متوفی نیز از جمله وراث او خواهد بود اما تعلق ارث به وراث مطابق با طبقات ارث انجام می شود ،خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی به ۳دسته تقسیم می شوند.

۱.طبقه اول

همسر متوفی

پدر و مادر

فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ

همسر متوفی

برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی

عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند:

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

موانع ارث:

موانع ارث یکی از مباحث مهم در مسائل مربوط به ارث و میراث است این مبحث به عواملی اشاره می کند که می توانند موجب محرومیت وراث از ارث شوند مهم ترین موانع ارث که در حال حاضر موضوعیت دارند عبارتند از کفر ، قتل ، لعان ، زنازادگی

کفر :

طبق قوانین کشور ایران کافر از مسلمان نمی تواند ارث ببرد منظور از کافر شخصی است که مسلمان نباشد فرقی نمی کند که این شخص کافر صاحب کتاب باشد یا غیر کتاب در هر صورت از ترکه مسلمان ارثی به او نخواهد رسید در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد اگر در میان ورثه متوفی تنها یک مسلمان وجود داشته باشد همه ترکه به او تعلق خواهد گرفت اهمیتی ندارد که این فرد در کدام یک از طبقات ارث قرار داشته باشد در هر صورت و به دلیل محرومیت بقیه از ارث این فرد مسلمان تنها وارث متوفی خواهد بود.

مطالب مرتبط: وکیل مالیات بر ارث

قتل :

قتل نیز یکی از عواملی است که می تواند مانع ارث بردن اشخاص شود اگر مورث به دست یکی از وراث خود به قتل برسد قاتل از ارث محروم خواهد بود البته قتل مورث باید از نوع عمدی و نامش چه باشد ،بنابراین اگر در مقام دفاع از خود باشد مانع ارث بردن نخواهد شد.

لعان :

لعان به معنای این است که مرد همسر خود را به زنا نسبت دهد و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند از آن او نیست ولی نتواند این ادعا را ثابت کند در این حالت مرد باید باید ۴مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و هم چنین همسر او باید خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد بگیرد بعد از این زن و مرد بر هم حرام شده و اصطلاحاً لعان صورت می گیرد و از یکدیگر ارث نمی برند و هم چنین فرزند آنها از پدر ارث نمی برد و هم چنین از خویشاوندان پدری نیز ارث نمی برد اما از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برد.

بیشتر بدانیم: نکات کاربردی انحصار وراثت

زنا زادگی:

زنا زادگی نیز یکی از عواملی است که می تواند موجب محرومیت افراد از ارث شود به این صورت که فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی نمی‌تواند از آنها ارث ببرد و هم چنین پدرو مادر نیز نمی توانند وارث فرزند نامشروع خود باشند.

(نحوه تقسیم ارث بین ورثه)

منظور از کلمه مشاع چیست؟

وکیل متخصص در خصوص نحوه تقسیم ارث بین ورثه توضیح می دهد،وقتی کلمه مشاع را می شنویم ممکن است فقط یک ملک یا زمین مراد و منظور ما نباشد زیرا می دانیم در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی هم فضا هایی وجود دارند که مشاع هستند مثل راه پله ها و بعضی از پارکینگ ها که این فضاها نیز مشترک می باشنداما قابل افراز نیستند سپس افراز ملک مشاع یعنی که ما عموماً با زمینی مواجه هستیم که چون متعلق به چند نفر است و تفکیک نشده و سهم افراد در آن معلوم نیست و با انجام افراز در حقیقت سهم افراد در ملک مشاع معلوم  می گردد.

اموال به چند دسته تقسیم می شوند؟

مال منقول و مال غیر منقول

مال منقول:

عبارت است از مالی که قابل جابه جایی و نقل و انتقال نمی باشد.

مال غیر منقول :

عبارت است از مالی که در مقابل مال منقول قرار دارد و منظور از آن مالی است که قابل جابه جایی نبوده یا در صورت جابه جایی خسارت زیادی می بیند مثل زمین ؛ ساختمان

انواع افراز :

افراز به دو طریق تقسیم می گردد 1. افراز اجباری 2. افراز به تراضی

افراز اجباری بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام می شود .

افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم ی گیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

 

تقسیم چیست؟

واژه تقسیم اعم از افراز و تفکیک است و برای شناخت دقیق مفاهیم می توانید با وکیل افراز در تماس باشید.

طرق تقسیم ملک:
افراز
تعدیل
رد
فروش

افراز: در صورتی که ملک قابل تقسیم به اجزای متساوی و یکسانی باشد افراز ملک طریقه تقسیم می باشد.

تعدیل:

در صورتی که بین شرکا و وراث ملک و اموال متعدد دیگری باشد که در آن ها هم حالت اشاعه باشد در این صورت شرکا با رضایت یکدیگر ملک به صورت مفروز به شریک و باقی اموال به شریک دیگر تقسیم می شود.

رد:

صورتی که ملک و مال دیگر که بین مالکین آنها مشاع می باشد ارزش ملک بیش تر باشد و مال دیگر را به شریک دیگر تقسیم می شود و ملک هم متعلق شریک دیگر است و شریکی که ملک به او تقسیم شده است به جهت سهم بیش تری که تملک می کند باید مالی به شریک دیگر بدهد.
فروش: ملک به درخواست هر یک از شرکا و با دستور دادگاه فروخته می شود.

 

 

موارد عدم تقسیم ملک مشاع :

تقسیم به ضرر یکی از شرکا باشد به این نحو که با تقسیم ملک شریکی که مالک سهم خود در ملک مشاع می شود قیمت سهم مفروز شریک از سهم مشاعی او کمتر گردد و ارزش ملک با تقسیم ملک کاهش پیدا کند. البته در صورت رضایت شریک به تقسیم تقسیم امکان پذیر می شود مگر اینکه ضرر به قدری فاحش باشد که ممکن نخواهد بود.
بین شرکا به موجب توافق و قرارداد و یا به وجه ملزمی ملزم به عدم تقسیم شده باشند .

(نحوه تقسیم ارث بین ورثه)

مدارک لازم برای طرح درخواست افراز ملک مشاع :

تصویر مصدق سند مالکیت
تصویر مصدق گواهی ثبتی مبنی بر عدم پاسخ شهرداری در مهلت مقرر
تصویر مصدق دلیل حجر یا مفقود الاثر بودن شریک
به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت
جلب نظر کارشناسی ؛معاینه محلی
درخواست استعلام
پشماره پرونده استنادی

یکی از اقدامات لازم برای تقسیم ارث بین ورثه پرداخت مالیات بر ارث است .

مالیات بر ارث چیست؟

 وکیل مالیات بر ارث توضیح می دهدمالیات بر ارث گونه ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است که پس از فوت شخص بر اموال و دارائی او بر اساس نرخ هایی که از طرف اداره مالیات برای هر طبقه از وراث معین شده است وصول می گردد که بدون پرداخت این نوع مالیات امکان نقل و انتقال به صورت رسمی توسط وراث ممنوع است .

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارث :
مدارک عمومی :

فرم تکمیل شده اظهارنامه مالیات بر ارث

اصل و کپی سند مالکیت و در صورت مستاجر بودن اجاره نامه آخرین اقامتگاه متوفی بانظمام مفاصا حساب نوسازی ( این ردیف شامل متوفیان خارج از کشور نمی باشد.)

اصل و کپی گواهی فوت ،اصل حصر وراثت

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متوفی و ورثه

اصل و کپی کارت ملی متوفی و ورثه

در صورت داشتن وکیل اصل و ۲سری کپی وکالت‌نامه و کارت ملی و پروانه وکالت .

مطالب مرتبط: وکیل افراز

مدارک اختصاصی :

اصل و کپی سند مالکیت خانه و آپارتمان ، مغازه، زمین، ( در مورد خانه و آپارتمان :اصل و کپی قبض آب و برق ،گاز مفاصا حساب نوسازی یا پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در صورت وجود و در مورد مغازه : اجاره‌نامه و جواز کسب و کار)

اصل و کپی آخرین قبض تلفن و سند موبایل

اصل و کپی سند مالکیت یا پیش خرید اتومبیل و موتور سیکلت

حسابها و سپرده های بانکی : کپی دفترچه یا دسته چک یا گواهی سپرده

اصل و کپی برگ سهام یا آخرین آگهی روزنامه رسمی شرکت

اصل و کپی فیش حج عمره و تمتع

توجه : در صورتی که اموال از طریق سهم الارث به مرحوم تعلق گرفته باشد کپی انحصار وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث مرحوم ارائه گردد.

نرخ محاسبه مالیات بر ارث به چه صورت است؟

  وکیل مالیات بر ارث توضیح می دهد، درقانون گذشته (متوفیان تا پایان سال ۱۳۹۴) بدین ترتیب است که ما ترک متوفی ارزشگذاری می شد ، پس از کسر دیون و هزینه ها سهم هر یک از ورثه مشخص می شود

پس از اعمال معافیت ها طبق  جدول قانون مالیات های مستقیم میزان مالیات بر ارث هر یک از ورثه معین و پرداخت می شود و پس از پرداخت مالیات و صدور گواهی واریز مالیات بر ارث امکان انتقال ترکه وجود دارد .

اما در قانون جدید مالیات بر ارث (متوفیان بعد از سال ۹۵/۱/۱) بر اساس ماده ۱۷قانون مالیت های مستقیم اموال متوفی به شرح ذیل گروه بندی شده و نرخ های مالیاتی هر یک از اموال و حقوق متوفی مشخص شده است .

 

نحوه تقسیم ارث بین ورثه

مالیات بر ارث سرقفلی:

 وکیل مالیات بر ارث بیان میکند به بیانی ساده سرقفلی یک حق مالی است که برای ارزش مادی ملک در نظر گرفته شده است، ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم ،محاسبه مالیات بر ارث حق سرقفلی یا مالیات بر ارث مغازه را بر اساس ارزش روز آن دانسته است .

و این نکته قابل ذکر است که در صورتی که مغازه دارای اجناس باشد این اجناس نیز در محاسبه مالیات بر ارث محسوب می شوند و درصدی از ارزش اجناس به مالیات بر ارث اختصاص داده می شود.

 

بیش تر بدانید : وکیل انحصار ورثه

ماده ۱۷قانون مالیات بر ارث؛

ماده ۱۷قانون مالیات بر ارث در مورد نرخ یا درصد و میزان مالیات بر ارث صحبت می کند ، در این نوشتار سعی دارم به عنوان وکیل انحصار وراثت و مالیات بر ارث به بیان ساده و روان که برای شما عزیزان قابل فهم باشد بپردازم

این ماده در ۶بند نرخ یا درصد مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن را برای انواع مختلف اموال و دارایی متوفی بیان می کند.

بند اول ، این بند بیان می کند که نرخ مالیات برای سپرده های بانکی و سودهای متعلق به سپرده ، اوراق مشارکت و سود آن و هم چنین سود سهام ۳%است

نکته مهم در این بند این است اگر حساب متوفی در موسسات مالی و اعتباری باشد وراث باید ۱۰%مالیات پرداخت کنند به عبارت دیگر نرخ مالیات بر ارث سپرده برای بانک یا موسسه مالی و اعتباری فرق دارد ،اگر متوفی به جای بانک در موسسات مالی و اعتباری حساب داشته باشند به جای ۳% باید ۱۰% مالیات پرداخت کنند.

بند دوم، نرخ مالیات بر سهام بورسی ۷/۵.%و برای سهام غیر بورسی ۶%است، منظور از سهام بورسی سهام متوفی در شرکت هایی است که در بورس پذیرفته شده باشند و سهام غیر بورسی سهام متوفی در یک شرکت خصوصی عادی است.

بند سوم ، میزان مالیات حق امتیاز ۱۰%است ، منظور از حق امتیاز مثل امتیاز تلفن ثابت ،امتیاز، تلفن همراه و…است.

بند چهارم، میزان مالیات برای وسایل نقلیه متوفی مثل ماشین ،موتورسیکلت ۲%می باشد و قیمت وسایل نقلیه توسط کارشناس امور مالیاتی تعیین می شود .

بند پنجم ،نرخ مالیات املاک مسکونی متوفی ۷/۵%ارزش معاملاتی و برای مغازه و ملک اداری ۳%ارزش واقعی ملک است.

منظور از ارزش معاملاتی ملک ، قیمت مصوبی است که توسط کمیسیون تقویم املاک برای مناطق مختلف شهر تعیین شده است ،ارزش معاملاتی فقط برای املاک مسکونی ،باغ ،زمین کاربرد دارد که ارزش معاملاتی ملک از ارزش واقعی آن کم تر است.

بند ششم، میزان مالیات بر ارث برای اموال و دارایی های متوفی که در خارج از کشور قرار دارد ۱۰%می باشد.

نکته مهم ، نرخ های که در بالا بیان گردید برای وراث طبقه اول است و ورثه طبقه دوم و سوم باید به ترتیب ۲و۴برابر این نرخ ها مالیات بدهند و اگر با طبقات وراث آشنایی ندارید این موضوع در بخش نکات مهم انحصار وراثت توضیح داده شده است  .

چه اموالی از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند؟

وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، باز خرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و یا کارفرما  از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی ، خسارت فوت ، و دیه، و مانند آن ها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می شود.

اموالی که برای سازمان ها ، موسسات و نهادهای مذکور در ماده ۲ قانون مالیات ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود البته به شرط تایید سازمان ها و نهادهای مذکور
اثاثیه منزل محل سکونت متوفی

اموالی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین خاص ، مالکیت آن ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲قانون مالیات ها قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث قرار نمی گیرد.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 12 میانگین: 4.4]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + پنج =