دعاوی خانواده

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن :

طبق قانون کشور ایران و با داشتن مقررات فقهی طلاق در اختیار مرد قرار داده شده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که در قانون آمده است یعنی پرداخت حقوق مالی زن دادخواست طلاق از طرف مرد داده و به رغم مخالفت زن او را طلاق دهد اما اگر زن برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر بخواهد اقدام کند راهی سخت و دشوار را در پیش دارد.

بیشتر بدانید: وکیل انحصار وراثت

آیا طلاق از طرف زن امکان پذیر است ؟
با توجه به اینکه یکی از پر استرس ترین و سخت نرین پرونده ها پرونده طلاق از طرف زن است زیرا مقررات فقهی کشور ما طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و زن تنها در صورت داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق دهد مگر اینکه زن وکالت در طلاق داشته باشد که به مراتب مسیر پیش رو راحت تر خواهد بود .

طلاق از طرف زن

آیا برای درخواست طلاق از طرف زن حتماً باید وکیل دادگستری داشته باشیم ؟

 

در پاسخ به این سوال باید بگوییم داشتن وکیل در خصوص این پرونده هیچ اجباری از طرف قانون قانون گذار ندارد و در نتیجه پاسخ منفی است

بیشتر بدانید : گواهی انحصار وراثت

اولین اقدام در خصوص در خواست طلاق از طرف زن:

بهتر است بدانید برای شروع و ثبت طلاق از طرف زن باید از دفاتر خدمات قضایی شروع کنید در ابتدا دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می شود و سپس به دادگاه خانواده ارجاع می شود البته در بعضی از مناطق قبل از ارجاع زوجین به شعبه دادگاه خانواده برای سازش به شورای حل اختلاف یا مراکز مشاوره ارجاع می گردند.

بیشتر بدانید : مراحل انحصار وراثت

آیا پرونده طلاق از طرف زن قابل اعتراض است ؟

زن و شوهر می توان. در صورتی که حکم دادگاه اول به ضرر آنها باشد نسبت به آن در مهلت بیست روز تجدید نظر خواهی کنند بدیهی است که پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر که غالبا بدون حضور زوجین تشکیل می شود و در مهلت بیست روز هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند و حتی اگر پرونده به دیوان عالی کشور هم برود و دیوان عالی از رای دادگاه ایراد بگیرد و نقص کند و پرونده مجدد به تجدید نظر فرستاده شود دوباره پرونده قابل فرجام خواهی است .

زن در چه صورتی می تواند دادخواست طلاق از طرف خودش بدهد؟

عمده تمرین موضوعاتی که زن می تواند دادخواست طلاق بدهد به شرح زیر است ؛
۱. نپرداختن نفقه به مدت ۶ماه ۲. مریضی سخت زوج ۳. بچه دار نشده مرد ۴. ترک کردن زندگی توسط مرد ۵. ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن ۶. اثبات کردن خیانت شوهر ۷. اعتیاد داشتن مرد ۸. نداشتن رابطه جنسی برای مدت طولانی ۹. کراهت شدید زن و البته بخشیدن تمام مهریه
۱۰ رها کردن زن و فرزند برای مدت نامعلومی

مدت زمان طلاق از طرف زن :

طبق قانون طلاق پرونده ای است که قابل اعتراض در سه دادگاه است ، دادگاه بدوی ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و با توجه به این شرایط پرونده ای است که معمولا زمان بر خواهد بود در نتیجه در حالتی که زوجین هیچ اعتراضی نداشته باشند کمتر از سه ماه تمام خواهد شد اما در صورت اعتراض هر کدام از طرفین ، این پرونده حدود یکسال طول می کشد .
طلاق زن از طریق اثبات عسر و حرج و تکلیف مهریه زن چه می شود ؟
اگر زن طلاق خود را از طریق اثبات عسر و حرج بگیرد تکلیف مهر یه او به این صورت است که میزان مهریه ای که پرداخت خواهد شد بستگی به نظر قاضی خواهد داشت .

عسر و حرج چیست ؟

شاید بتوان گفت مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق زن و درخواست طلاق زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد که از مصادیق عسر و حرج می توان ترک زندگی مشترک خانوادگی از سوی مرد ، اعتیاد به مواد مخدر ، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر ضرب و شتم و دیگر سورفتار های مالی غیر قابل تحمل و ابتلا مرد به بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان را نام برد . مصادیق عسر و حرج که ذکر شد حصری نیستند و می توان موارد دیگری را هم در شمار آنها قرار داد ، تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است .

شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه که در صورت وقوع هر یک از آنها به تشخیص دادگاه زن وکیل در طلاق می شود و بدون موافقت شوهر و با تجویز دادگاه می تواند به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند:
۱) خودداری شوهر از پرداخت نفقه به زن
۲) سوئرفتار شوهر در حدی که غیر قابل تحمل باشد
۳) بیماری صعب العلاج شوهر که غیر قابل درمان باشد و ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجه کند .
۴) اشتغال شوهر به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زن لطمه بزند .
۵) در صورتی که شوهر دیوانه باشد یا در طول زندگی مشترک دیوانه شود .
۶) محکومیت شوهر به ۵سال حبس یا بیشتر
۷) اعتیاد شوهر به مواد مخدر به شکلی که زندگی مشترک را مختل کند.
۸) چنانچه زوج ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند.
۹) محکومیت قطعی شوهر به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زن
۱۰ ) ناباروری مرد پس از گذشت ۵سال از زندگی مشترک
۱۱ ) در صورتی که شوهر مفقود الاثر شود و ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد
۱۲) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن
طلاق غیابی از طرف زن :
طبق قانون در صورتی که زوجه به طور متوالی بدون عذر موجه شش سال غیبت داشته باشد زوجه می تواند درخواست ثبت طلاق و اثبات غیبت بدون عذر موجه همسر خود را در دادگاه ثابت و موفق به اخذ رای غیابی شود بر خلاف تصور عمومی با اخذ طلاق غیابی هیچ یک از حقوق زن از جمله مهریه در اجرت المثل زن از بین نمی رود و دادگاه موظف به تعیین تکلیف راجع‌به حقوق مالی زن در رای طلاق می باشد البته زوج می تواند بعد از آگاهی از رای صادره در قالب واخواهی به حکم غیابی اعتراض کند که این امر می تواند تا قطعی شدن مجدد رای یک سال زمان ببرد.

 

طلاق از طرف زن

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن :

زمانی که طلاق از جانب زن مطرح شود تا زمانی که زن در مدت عده است نفقه باید توسط مرد به او پرداخت شود مگر اینکه بین آنها توافق دیگری در مدت عده حاصل شده باشد و همچنین اگر دخول انجام نگرفته باشد نفقه بعد از طلاق به زوجه تعلق نمی گیرد . پرداخت اجرت المثل زمانی که طلاق از جانب زن مطرح می شود بر مبنای نظر کارشناس رسمی توان مالی مرد و مدت زمان ازدواج و زندگی مشترک تعیین می شود ، توجه کنید چنان چه توافقی از جانب زن و مرد در ادامه زندگی مشترک در رابطه با اجرت المثل صورت نگرفته باشد زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشویی از زوج داشته باشد زیرا ممکن است در زمان آینده محاسبه آن غیر ممکن شود به دلیل اینکه امکان دارد مرد ازدواج دیگری کند.
هزینه وکیل برای طلاق از طرف زن :

هزینه وکیل برای طلاق از طرف زن شامل هزینه های دادخواست طلاق ، هزینه تنظیم و ثبت دادخواست جلسات مشاوره قبل از طلاق ، هزینه دادرسی و اعتراض به آرای دادگاه بدوی و تجدید نظر اگر مورد اعتراض واقع شود نیاز به تجدید نظر پیدا کند و هزینه دفتر طلاق برای اجرای صیغه طلاق می باشد به طور کل تمامی هزینه هاست که جمع هزینه وکیل طلاق را مشخص می نماید از آنجایی که این طلاق از جانب زن به طور کلی نیازمند صرف زمان و پیگیری و دفاع بیشتری است به همین خاطر حق الوکاله وکیل با توجه به شرایط زوجه متفاوت خواهد بود و این شرایط زن است که حق الوکاله وکیل را تعیین می نماید.

چند نکته مهم و مرتبط با مقاله مذکور :

مراحل گام به گام برای  گرفتن طلاق توافقی توسط وکیل :
توافق زوجین یا داشتن وکالت در طلاق
تماس و مراجعه حضوری به دفتر وکالت و مشاوره فانوس
✓ثبت نام در سامانه ای به نام سامانه ثنا
✓بدون حضور زوجین
✓تحویل مدارک به وکیل
✓ثبت دادخواست طلاق
✓مراجعه به دادگاه و شعب شورای حل اختلاف
✓مراجعه زوجه برای انجام آزمایشات بارداری و بکارت
✓و در نهایت ثبت طلاق
چطور به دفتر وکالت و مشاوره فانوس اعتماد کنیم ؟

با توجه به ورود افراد غیر حرفه ای به حوزه وکالت و آسیب دیدن برخی از مردم جامعه از سوی همین افراد سودجو این سوال برای بسیاری از افراد پیش می آید که چطور باید به وکیل یا دفتر وکالت قفانوس اعتماد کنیم در پاسخ وکیل برای گرفتن طلاق توافقی توضیح می دهد که : امروزه با توجه به پیشرفتی که در حوزه فضای مجازی شده ممکن است افرادی نیز باشند که قصد کلاهبرداری داشته باشند اما همه افراد را نمی توان به یک چشم دید برای اعتماد به دفتر وکالت و مشاوره فانوس بهترین راه مراجعه حضوری به دفتر و برقراری جلسات مشاوره حضوری و مشاهده مجوزهای قانونی مربوطه است و جا دارد که بگوییم ما یک موسسه نیستیم و تمامی کارها توسط یک وکیل متخصص در امور خانواده اعم از ارث و انحصار وراثت و طلاق توافقی صورت می پذیرد.

برای طلاق توافقی زوجین بر سر چه مسائلی باید توافق داشته باشند؟

از جمله مسائل مهمی که زوجین باید بر سر آن توافق داشته باشند مهریه ؛نفقه؛حضانت فرزندان ؛استرداد جهیزیه و هدایایی که هر یک از طرفین به طرف مقابل اعطا نموده است برای انجام طلاق توافقی نیازبه توافق بر سر این مسائل است.
تکلیف پرداخت مهریه در طلاق توافقی چه می شود ؟

دریافت و پرداخت مهریه در امر طلاق توافقی کاملاً بستگی به توافق آقا و خانم یعنی زوجین دارد یعنی می توان مهریه را به طور کامل پرداخت نمود و یا بخشی از آن را پرداخت کرد یا اصلاًتوافق شود که مهریه پرداخت نشود.

برای ثبت وکالت ایرانیان مقیم خارج از کشور چه کاری باید انجام شود؟

ثبت وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق سامانه ثنا و سامانه میخک امکان پذیر است و در این خصوص می توانید اطلاعات و مشاوره رایگان را با وکیل دفتر وکالت و مشاوره فانوس برای گرفتن طلاق توافقی داشته باشید.

آیا امکان رجوع از طلاق یا توافقات طلاق توافقی وجود دارد؟

در روند پیگیری برای طلاق توافقی همیشه این سوال برای موکلین وجود دارد آیا می توانم از این توافقی که شده پشیمان شوم و ما در پاسخ می گوییم تا لحظه امضا شدن سند ازدواج و ثبت طلاق هر کدام از زوجین این حق را دارند که از طلاق منصرف شوند و همچنین می توانند در خصوص توافقاتی که کرده اند نیز تصمیم گیری مجددی داشته باشند و برای اینکه امکان رجوع از آن نباشد هر یک از توافقات طرفین باید ثبت شوند و اگر مکتوب شود دیگر امکان رجوع وجود ندارد.

طلاق از طرف زن

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

برای صدور طلاق توافقی نیاز است که زوجین به جلسات مشاوره بهزیستی معرفی شوند تا جلسات مشاوره قبل ازطلاق برگزار شود تا شاید بتوان از پاشیده شدن زندگی مشترک آن دو جلوگیری به عمل آید اما اگر با گذراندن این دوره باز هم زوجین توافق و سازش نکنند گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد که اعتبار آن  3 ماه است یعنی زوجین برای ثبت طلاق و مراجعه به دفترخانه از تاریخ صدور گواهی عدم امکان سازش 3 ماه فرصت دارند.

آیا امکان پشیمانی از طلاق توافقی بعد از صدور رای وجود دارد؟

وکیل برای گرفتن طلاق توافقی توضیح می دهد : تا قبل از صدور رای دادگاه هر کدام از زوجین پشیمان شوند رای مذکور صادر نمی شود اما پس از صدور رای طلاق توافقی اگر زوج پشیمان گردد امکان ثبت طلاق توافقی بدون حضور او یا وکیل طلاق توافقی در دفترخانه طلاق وجود ندارد مگر اینکه زن وکالت در طلاق از جانب شوهر داشته باشد.

شرط تنصیف اموال در طلاق توافقی :

تنصیف اموال در طلاق توافقی زمانی صورت می پذیرد که طلاق از طرف آقا و به دلیل عدم قصور زوجه در زندگی زناشویی می باشد که در این صورت نصف اموالی که بعد از ازدواج خریداری شده و به نام زوج است به خانم واگذار می شود اما در طلاق توسط زوجه این موضوع تحقق نمیابد.

بسیاری از زوجین با توافقاتی که با یکدیگر دارند وقتی به دفتر وکالت ما مراجعه می نمایند این موضوع نصف دارایی را مطرح می نمایند و ما نیز سعی میکنیم آن را مکتوب کنیم و این باشرط تنصیف دارایی متفاوت است.

آیا عدم حضور زوجین  در دفترخانه ثبت طلاق نیز ممکن است؟

بعد از اینکه وکیل رای طلاق را دریافت کرد زوجین تا 3 ماه می توانند به دفترخانه برای ثبت طلاق مراجعه مایند و اگر زوجین وکیل برای طلاق توافقی داشته باشند و در وکالت نامه این اختیار به وکیل خود بدهند می تواند به جای طرفین در دفتر ثبت طلاق حضور پیدا کنند.

طلاق توافقی در دوران عقد :

وکیل برای گرفتن طلاق توافقی توضیح می دهد: منظور از دوران عقد یعنی بین زوجین صیغه عقد جاری شده است اما بنا به دلایلی زوجین هنوز با یکدیگر در زیر یک سقف مشترک زندگی نمی کنند و چه بسیار پرونده هایی که شاهد آن بوده ایم که زوجین هنوز زیر یک سقف مشترک نرفته و تقاضای طلاق توافقی داشته اند در این خصوص هم هیچ فرقی نمی کند زوجین باید در خصوص مهریه و نفقه با یکدیگر توافق داشته باشند و اگر تمایل به داشتن وکیل برای گرفتن طلاق توافقی داشته باشند می توانند با دفتر وکالت و مشاوره فانوس در ارتباط باشند.

دفتر وکالت و مشاوره فانوس چه اقداماتی برای موکلین انجام می دهد؟

مشاوره تلفنی و واتساپی با وکیل متخصص
جلسه حضوری با وکیل متخصص طلاق توافقی
تنظیم دادخواست بدوی
تنظیم توافق نامه طلاق بر اساس توافقات زوجین
تنظیم قرارداد وکالت
پیگیری مدام پرونده
ارجاع پرونده به شعب دادگاه خانواده
دریافت دادنامه طلاق
ثبت و اجرای صیغه طلاق

بیشتر بدانید : مالیات بر ارث

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 18 =