دعاوی ارث و انحصار وراثت

تقسیم ملک بین وراث|0 تا 100تقسیم اموال ورثه ای|دفتر وکالت و مشاوره فانوس

وکیل تقسیم ملک بین وراث توضیح می دهد:

وکیل تقسیم ملک توضیح می دهد، معنی حقوقی ارث انتقال به ی حقوق و دارایی متوفی به و به و نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت ،وکیل و ترتیب تقسیم اموال ، مالیات بر ارث، طبقات ارث، تقسیم ارث بین دختر و پسر و محاسبه سهم الارث افراد و محروم کردن ارث را در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم.

پس از فوت متوفی شیوه تقسیم ارث او همواره یکی از اصلی ترین مسایل در خانواده ها است لازم به ذکر است که سهم الارث ورثه در قوانین ارث مشخص شده که با آگاهی نسبت بدان بسیاری از مشکلات در خانواده ها در این زمینه حل خواهد شد.

ترتیب تقسیم اموال:

پس از فوت متوفی اموال باقی مانده با توجه به نسبت خاصی بین وراث تقسیم می شوند ترتیب وراث برای تقسیم ارث به صورت همسر ،پدر و مادر و سپس فرزندان خواهد بود یعنی اگر پدری فوت کند و همسر وی در قید حیات باشد یک هشتم از اموال غیر منقول و منقول به او ارث می رسد سپس سهم ارث مادر و پدر در صورت حیات و پس از آن نیز فرزندان به نسبت ذکر شده در قانون ارث خواهند برد.

مفهوم ارث :

 ارث در معنای حقوقی یعنی انتقال قهری و بدون اراده اموال و دارایی های فردی که فوت شده به وراث او را ارث می گوییم ،فوت یک شخص علاوه بر آثار مادی  آثار غیر مادی یا معنوی را نیز در پی دارد که در این جا کمک گرفتن از یک وکیل خوب ارث  به همه وراث می تواند کمک شایانی بنماید.

مطالب مرتبط: وکیل مالیات بر ارث

مفهوم ورثه:

 وکیل انحصار ورثه پاسخ می دهد،ورثه به افرادی اطلاق می شود که وارث مال و دارایی متوفی می باشند ، و در اصطلاح قانونی به وراث متوفی قائم مقام قانونی متوفی می گوییم و از این رو می توانند در همه دارائی متوفی دخالت و تصرف کنند.

چه کسانی ارث می برند؟

وکیل تقسیم ملک توضیح می دهد،افرادی که با شخص رابطه خونی دارند از او ارث می برند به عبارتی خویشاوندان نسبی هر شخصی توانند از او ارث ببرند به غیر از این افراد همسر فرد متوفی نیز از جمله وراث او خواهد بود اما تعلق ارث به وراث مطابق با طبقات ارث انجام می شود ،خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی به ۳دسته تقسیم می شوند.

۱.طبقه اول

همسر متوفی

پدر و مادر

فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ

همسر متوفی

برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی

عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند:

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

موانع ارث:

 وکیل ارث و میراث توضیح می دهد، موانع ارث یکی از مباحث مهم در مسائل مربوط به ارث و میراث است این مبحث به عواملی اشاره می کند که می توانند موجب محرومیت وراث از ارث شوند مهم ترین موانع ارث که در حال حاضر موضوعیت دارند عبارتند از کفر ، قتل ، لعان ، زنازادگی

کفر :

طبق قوانین کشور ایران کافر از مسلمان نمی تواند ارث ببرد منظور از کافر شخصی است که مسلمان نباشد فرقی نمی کند که این شخص کافر صاحب کتاب باشد یا غیر کتاب در هر صورت از ترکه مسلمان ارثی به او نخواهد رسید در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد اگر در میان ورثه متوفی تنها یک مسلمان وجود داشته باشد همه ترکه به او تعلق خواهد گرفت اهمیتی ندارد که این فرد در کدام یک از طبقات ارث قرار داشته باشد در هر صورت و به دلیل محرومیت بقیه از ارث این فرد مسلمان تنها وارث متوفی خواهد بود.

 

قتل :

قتل نیز یکی از عواملی است که می تواند مانع ارث بردن اشخاص شود اگر مورث به دست یکی از وراث خود به قتل برسد قاتل از ارث محروم خواهد بود البته قتل مورث باید از نوع عمدی و نامش چه باشد ،بنابراین اگر در مقام دفاع از خود باشد مانع ارث بردن نخواهد شد.

لعان :

لعان به معنای این است که مرد همسر خود را به زنا نسبت دهد و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند از آن او نیست ولی نتواند این ادعا را ثابت کند در این حالت مرد باید باید ۴مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و هم چنین همسر او باید خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد بگیرد بعد از این زن و مرد بر هم حرام شده و اصطلاحاً لعان صورت می گیرد و از یکدیگر ارث نمی برند و هم چنین فرزند آنها از پدر ارث نمی برد و هم چنین از خویشاوندان پدری نیز ارث نمی برد اما از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برد.

زنا زادگی:

زنا زادگی نیز یکی از عواملی است که می تواند موجب محرومیت افراد از ارث شود به این صورت که فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی نمی‌تواند از آنها ارث ببرد و هم چنین پدرو مادر نیز نمی توانند وارث فرزند نامشروع خود باشند.

مطالب مرتبط: وکیل انحصار وراثت

بخشش و هبه اموال قبل از فوت :

در صورتی که فردی قبل از تقسیم ارثیه ادعا نماید که بخشی از ملک یا همه آنها به وی هبه شده می بایست ادعای خود را با مدارک و شواهد اثبات نماید البته اثبات چنین ادعاهایی هم نیاز به مدارک رسمی و یا اسناد عادی غیر قابل انکاری خواهد داشت در صورت اثبات ادعا بخش هبه شدن ملک به وی تسلیم شده و مابقی بین وراث تقسیم خواهد شد.

منظور از کلمه مشاع چیست؟

وکیل تقسیم ملک توضیح می دهد،وقتی کلمه مشاع را می شنویم ممکن است فقط یک ملک یا زمین مراد و منظور ما نباشد زیرا می دانیم در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی هم فضا هایی وجود دارند که مشاع هستند مثل راه پله ها و بعضی از پارکینگ ها که این فضاها نیز مشترک می باشنداما قابل افراز نیستند سپس افراز ملک مشاع یعنی که ما عموماً با زمینی مواجه هستیم که چون متعلق به چند نفر است و تفکیک نشده و سهم افراد در آن معلوم نیست و با انجام افراز در حقیقت سهم افراد در ملک مشاع معلوم  می گردد.

اموال به چند دسته تقسیم می شوند؟

مال منقول و مال غیر منقول

مال منقول: عبارت است از مالی که قابل جابه جایی و نقل و انتقال نمی باشد.

مال غیر منقول : عبارت است از مالی که در مقابل مال منقول قرار دارد و منظور از آن مالی است که قابل جابه جایی نبوده یا در صورت جابه جایی خسارت زیادی می بیند مثل زمین ؛ ساختمان

انواع افراز :

افراز به دو طریق تقسیم می گردد 1. افراز اجباری 2. افراز به تراضی

افراز اجباری بر اساس حکم دادگاه یا تصمیم اداره ثبت تقسیم مال مشاع بین شرکا انجام می شود .

افراز به تراضی: شرکا خود تصمیم ی گیرند مال مشاع را به چه صورت تقسیم کنند.

تقسیم چیست؟

واژه تقسیم اعم از افراز و تفکیک است و برای شناخت دقیق مفاهیم می توانید با وکیل افراز در تماس باشید.

طرق تقسیم ملک:
افراز
تعدیل
رد
فروش

افراز: در صورتی که ملک قابل تقسیم به اجزای متساوی و یکسانی باشد افراز ملک طریقه تقسیم می باشد.

تعدیل: در صورتی که بین شرکا و وراث ملک و اموال متعدد دیگری باشد که در آن ها هم حالت اشاعه باشد در این صورت شرکا با رضایت یکدیگر ملک به صورت مفروز به شریک و باقی اموال به شریک دیگر تقسیم می شود.

رد: صورتی که ملک و مال دیگر که بین مالکین آنها مشاع می باشد ارزش ملک بیش تر باشد و مال دیگر را به شریک دیگر تقسیم می شود و ملک هم متعلق شریک دیگر است و شریکی که ملک به او تقسیم شده است به جهت سهم بیش تری که تملک می کند باید مالی به شریک دیگر بدهد.

فروش: ملک به درخواست هر یک از شرکا و با دستور دادگاه فروخته می شود.

موارد عدم تقسیم ملک مشاع :

وکیل تقسیم ملک توضیح می دهد، تقسیم به ضررر یکی از شرکا باشد به این نحو که با تقسیم ملک شریکی که مالک سهم خود در ملک مشاع می شود قیمت سهم مفروز شریک از سهم مشاعی او کمتر گردد و ارزش ملک با تقسیم ملک کاهش پیدا کند. البته در صورت رضایت شریک به تقسیم تقسیم امکان پذیر می شود مگر اینکه ضرر به قدری فاحش باشد که ممکن نخواهد بود.
بین شرکا به موجب توافق و قرارداد و یا به وجه ملزمی ملزم به عدم تقسیم شده باشند .

مدارک لازم برای طرح درخواست افراز ملک مشاع :

✓تصویر مصدق سند مالکیت
✓تصویر مصدق گواهی ثبتی مبنی بر عدم پاسخ شهرداری در مهلت مقرر

✓تصویر مصدق دلیل حجر یا مفقود الاثر بودن شریک
✓به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت
✓جلب نظر کارشناسی ؛معاینه محلی
✓درخواست استعلا م شماره پرونده استنادی

تفکیک چیست؟

تقسیم مال غیرمنقول مثل زمین به قطعات کوچکتر را تفکیک می گوییم در حالت تفکیک ممکن است ملک یا زمین متعلق به یک نفر یا چند نفر باشد.

نحوه اجرای حکم قطعی افراز:

بر طبق ماده 8 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

سوالات پر تکرار حقوقی :

نحوه ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر چگونه است؟

بهتر است در این جا به این موضوع اشاره کنیم که زن و شوهر تنها با عقد دائم از یکدیگر ارث می برند ودر عقد موقت هیچ یک از یکدیگر ارث نمی برند و اگر متوفی شوهر باشد زوجه در صورت اولاد داشتن یک هشتم از کل اموال را می برد ولی اگر زوجه فرزندی نداشته باشد یک چهارم ارث می برد، در مورد زوج هم با وجود فرزند یک دوم و در صورت نبودن یک چهارم ارث می برد.

 

مدت زمان لازم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت چقدر است؟

برای گرفتن گواهی انحصار وراثت نامحدود ۴۰ روز کاری و برای گرفتن گواهی انحصار وراثت محدود ۷روز کاری زمان لازم است که دریافت شود.

برای اخذ گواهی انحصار وراثت ارائه اظهارنامه مالیاتی لازم است ؟

وکیل تقسیم ملک توضیح می دهد،اگر متوفی قبل از سال ۹۵فوت شده باشد یکی از مدارک لازم برای ثبت دادخواست انحصار وراثت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد، اما برای افرادی که بعداز سال ۹۵ فوت شده اند زمانی که ورثه قصد تصرف در اموال را داشته باشند، مثلٱ اموال را بخواهند بفروشند باید آن زمان اظهارنامه مالیاتی هم ارائه دهند.

تاخیر در اخذ گواهی حصر وراثت و یا دیر کردن در پرداخت مالیات بر ارث مشمول جریمه می شود؟

خیر باید بگوییم که تاخیر در پرداخت مالیات و اخذ گواهی حصر وراثت مقید به مدت نیست. و هر زمان که بخواهید می توانید اقدام کنید و مشمول جریمه نمی شود مشروط به اینکه متوفی بعد از ۹۵/۱/۱ فوت کرده باشد .

میزان سهم الارث مادر و همسر متوفی چقدر است؟

امروزه یکی از مشکلاتی که معمولٱ بعد از فوت فردی اتفاق می افتاد و اتفاقاً هم خیلی شایع است بحث انحصار وراثت و میزان سهم الارث هریک از وراث است که با توجه به تعداد وراث و سهم الارث هریک از آنان متفاوت است مثلاً زوجه متوفی در صورت فرزند داشتن یک هشتم ارث می برد و در صورتی که زوجه هیچ فرزندی نداشته باشد یک چهارم از کل اموال را به ارث می برد و میزان سهم الارث مادر متوفی نیز یک ششم است و البته اگر متوفی اولاد نداشته باشد و مادر نیز طبق قانون حاجب نداشته باشد سهم الارث مادر از یک ششم به یک سوم تبدیل خواهد شد.

آیا مادر متوفی از حقوق و مستمری متوفی سهمی می برد؟

 وکیل تقسیم ملک توضیح می دهد،در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اگر پدر و مادر متوفی در طول حیات خود تحت تکفل متوفی بوده باشند یعنی تحت حمایت و سرپرستی متوفی بوده باشند و این موضوع در مراجع رسمی ثبت شده باشد حدود ۲۰٪از حقوق و مستمری متوفی به آنان تعلق می گیرد در غیر این صورت هیچکدام سهمی از حقوق و مستمری نخواهند داشت.

آیا حضور همه وراث برای انحصار وراثت الزامی است؟

 وکیل انحصار ورثه توضیح می دهد، برای ارائه وکالت به وکیل یا گرفتن وکیل برای انحصار وراثت نیازی به حضور و ارائه وکالت نامه توسط همه وراث نیست بلکه با اعطای وکالت از سوی یکی از وراث هم صورت می پذیرد.

آیا فرزندی که زودتر از والدین خود فوت می کند از آنان ارث می برد؟

در صورتی که فرزندی پیش از پدر و مادر خود فوت کند از ارث برجای مانده از آنان هیچ سهمی نمی برد .

آیا زوجین بعد از طلاق از یکدیگر ارث می برند ؟

در صورت فوت یکی از زوجین در عده طلاق اگر طلاق رجعی باشد از یکدیگر ارث می برند در غیر این صورت اگر طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

آثار صدور گواهی حصر وراثت :

طبق ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی پس از صدور گواهی مذکور ورثه و اشخاص ذی نفع می توانند بر اساس گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند .

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 9 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 7 =