دعاوی ارث و انحصار وراثت

تقسیم ترکه|تقسیم اموال|مشاوره تلفنی

ترکه چیست؟

وکیل تقسیم ترکه و تقسیم اموال توضیح می دهد،ترکه در لغت به معنی اموالی است که یک فرد پس از فوت خود بر جای می گذارد در اصطلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته می شود که از متوفی باقی مانده مانند یک مال مشاع است و تمام وارثین دارای حق مالکیت هستند.

نکته:  نه تنها اموال منقول و غیر منقول بلکه حقوق مالی هم جزء ترکه محسوب می شوند و به طور کلی ترکه شامل دارایی مثبت مانند اموال و حقوق و دارایی منفی مانند بدهی ها است در مورد حقوق مالی که جزء ترکه محسوب می شوند می توان به حق خیار ؛حق رد و اجازه عقد فضولی؛در زمای که مالک قبل از رد یا اجازه فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه اشاره کرد.

مطالب مرتبط: وکیل ارث و تقسیم اموال

 

تقسیم چیست؟

واژه تقسیم اعم از افراز و تفکیک است و برای شناخت دقیق مفاهیم می توانید با وکیل افراز در تماس باشید.

مطالب بیشتر: نکات کاربردی انحصار وراثت

طرق تقسیم ملک:
افراز
تعدیل
رد
فروش

افراز: در صورتی که ملک قابل تقسیم به اجزای متساوی و یکسانی باشد افراز ملک طریقه تقسیم می باشد.

تعدیل: در صورتی که بین شرکا و وراث ملک و اموال متعدد دیگری باشد که در آن ها هم حالت اشاعه باشد در این صورت شرکا با رضایت یکدیگر ملک به صورت مفروز به شریک و باقی اموال به شریک دیگر تقسیم می شود.

رد: صورتی که ملک و مال دیگر که بین مالکین آنها مشاع می باشد ارزش ملک بیش تر باشد و مال دیگر را به شریک دیگر تقسیم می شود و ملک هم متعلق شریک دیگر است و شریکی که ملک به او تقسیم شده است به جهت سهم بیش تری که تملک می کند باید مالی به شریک دیگر بدهد.

فروش: ملک به درخواست هر یک از شرکا و با دستور دادگاه فروخته می شود.

بیشتر بدانیم: وکیل برای انحصار وراثت

موارد عدم تقسیم ملک مشاع :

وکیل تقسیم ترکه و تقسیم اموال توضیح می دهد، تقسیم به ضرر یکی از شرکا باشد به این نحو که با تقسیم ملک شریکی که مالک سهم خود در ملک مشاع می شود قیمت سهم مفروز شریک از سهم مشاعی او کمتر گردد و ارزش ملک با تقسیم ملک کاهش پیدا کند. البته در صورت رضایت شریک به تقسیم تقسیم امکان پذیر می شود مگر اینکه ضرر به قدری فاحش باشد که ممکن نخواهد بود.
بین شرکا به موجب توافق و قرارداد و یا به وجه ملزمی ملزم به عدم تقسیم شده باشند .

مطالب مرتبط: بهترین وکیل انحصار وراثت

تقسیم آپارتمان :

وقتی که یک مجموعه آپارتمان طی مدت زمان مشخص بین چند شریک مشاعی ساخته و آماده بهره برداری می گردد نکته حائز اهمیت چگونگی استفاده و بهره برداری مالکین از آنها می باشد که ضوابط و مقررات قوانین و رعایت عرف خاص خود را دارد .

پس از اخذ گواهی مالیاتی ملک و گواهی پایان کار ساختمان لزوماً بایستی سهام اختصاصی مالکین واحد مورد نظر هر یک از نفرات با ملزومات و ملحقات آن مشخص و تکلیف مشاعات از جمله حیاط ؛پشت بام؛ورودی ها و خروجی ها مشخص گردد.

مطالب مرتبط: وکیل مالیات بر ارث

 

 

مبنای تقسیم آپارتمان :

بر اساس صورتمجلس تفکیکی که از اداره ثبت املاک و اسناد منطقه ای که ملک در آن واقع شده است و گواهی مالیاتی اداره امور مالیاتی منطقه و گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری محل صورت بگیرد.

مورد تقسیم آپارتمان ها انباری ها و پارکینگ های احداثی در شش دانگ قطعه زمین که دارای متراژ و مساحت معینی بوده و دارای پلاک اصلی و مفروز و منتزع و منفک شده از پلاک فرعی که در بخش خاصی واقع شده است و در ثبت اسناد و املاک محل به شماره ملک معین در صفحه و جلد مشخص آورده شده است.

اشخاص تقسیم کننده مالکین معین و مشخص مشاع ملک می باشند که هر کدام به قدر السهم مشخص مالک مشاعی ملک بوده اند آنچه به عنوان نتیجه مستقیم آپارتمان ها بدست می آید سهم هر یک از مالکین مشاع به صورت قانونی تقسیم و مجزا می گردد.

مطالب مرتبط: مراحل انحصار وراثت

وکیل برای تقسیم ترکه و تقسیم اموال توضیح می دهد؛هر چند باید دقت نظر داشته باشیم تقسیم باید به عرصه کل ملک به مساحت متر مربع مشخص و معین با حیاط به متراژ تعیین شده و موجود در صورت مجلس تفکیکی انجام شود و هم چنین در صورت موجوئ بودن حیاط خلوت و اینکه کدام یک از مالکین حق دسترسی و استفاده از آن را دارند که به تبع هزینه های نگهداری آن را نیز بایستی متقبل شوند موثر است .واحد سرایداری آن نیز از قسمت های مشترک و مشاعی مجموعه آپارتمان می باشد که سرایدار و خانواده اش در آن زندگی می کنند و به تبع موارد استفاده از گاز آب و برق و مخابرات مشارالیه نیز جزء هزینه های مشترک مالکین می باشد . وجود با غچه و پارک کوچک در صحن حیاط نیز با تشریک مساعی مالکین ایجاد و شرایط حفظ و نگهداری و هزینه های مصرفی آن مشخص و معین می گردد.

مطالب مرتبط: در صورت عدم همکاری وراث تکلیف چیست؟

مدارک لازم برای درخواست تقسیم ترکه چیست؟

وراث می توانند با توافق ترکه را بین خود تقسیم کنند اما اگر با هم اختلاف داشتند و یا یکی از آنها مجبور بود حتماً باید تقسیم ترکه از سوی دادگاه انجام شود و مدارک مورد نیاز شامل :

درخواست به همراه مشخصات درخواست دهنده

گواهی انحصار وراثت

صورت اموال در صورت عدم تحریر

در صورتی که بین وراث اختلاف باشد چطور می توان تقسیم ترکه را انجام داد؟

وراثی که بین آنها اختلاف است ابتدا باید دادخواست تقسیم ترکه بدهند سپس دادگاه با بررسی که انجام می دهد به وراث می گوید که آیا اموال قابل تقسیم هستند یا خیر و اگر قابل تقسیم باشد که مال و ترکه بین وراث تقسیم می گردد در غیر این صورت از طریق مزایده فروخته می شود و سپس بین وراث تقسیم می شوند.

تقسیم ترکه چقدر طول می کشد؟

وکیل تقسیم ترکه و تقسیم اموال توضیح می دهد، سوال بسیاری از افراد است که می گویند تقسیم ترکه چقدر زمان می برد در پاسخ باید بگوییم زمان در دادگستری معنا و مفهومی ندارد اما پیگیری شخص یا وکیل او در این زمینه و نحوه طرح دعوا و تنظیم لایحه و دادخواست تاثیر به سزایی خواهد داشت اما اگر بخواهیم زمان تقریبی را مطرح کنیم باید بگوییم که از زمان درخواست گواهی انحصار وراثت تا تقسیم ترکه تقریباً 6 الی 7 ماه زمان می برد.

آیا تقسیم اموال قابل اعتراض است ؟

برای ابطال تقسیم باید شکایت کرد اگر بعد از تقسیم ترکه مشخص شود که تقسیم مال به شکل صحیح انجام نشده با نظر دادگاه این تقسیم باطل اعلام می شود برای مثال ممکن است حتی با بررسی کارشناس اشتباهی رخ داده باشد و ارث به شکل برابر و عادلانه تقسیم نشده باشد در چنین شرایطی امکان ابطال و تقسیم مجدد وجود دارد.

نکته : در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ترکه بی وارث :

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

وکیل تقسیم ترکه و تقسیم اموال توضیح می دهد، حکم ماده شامل موردی هم می شود که وارثانی وجود دارند ولی شناخته نشده اند.منظور از حاکم در این ماده دادستان و دادگاه است .
اداره ترکه و تعیین مدیر برای آن در جایی است که متوفی وصی تعیین نکرده باشد وگرنه ادره ترکه با وصی است.
ترکه بی وارث در مسیر انتقال به بیت المال سه مرحله را طی می کند:

اداره ترکه
حفظ ترکه به عنوان امانت شرعی
تملک ترکه به عموم

5.حاکم یا حکومت وارث نیست بلکه به عنوان نماینده و حافظ منافع عموم ترکه را اداره می کند پس اگر شوهری تمام اموالش را برای همسرش که تنها وارث ائست وصیت کند زوجه یک چهارم ماترک را به عنوان ارث و سه چهارم ما بقی را به عنوان وصیت می برد و زاید بر ثلث بودن وصیت نیازی بر تنفیذ حاکم ندارد.

6. حاکم ترکه بدون وارث را به خزانه دولت می دهد تا به مصارف عمومی برسد.

موصی له در چه صورتی حق درخواست تقسیم ترکه را دارد؟

ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و هم چنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

نکته: نسبت به درخواست تقسیم ترکه مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی حق درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.
نکته: هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقود الاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفا بشود بدواً برای غایب امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید.

درخواست تقسیم ترکه از ناحیه پسر متوفی به طرفیت برادر و مادرش که جزء ورثه می باشند مطرح شده است متوفی فرزند دختری نیز دارد که در خارج از کشور مقیم است ولی در درخواست تقسیم ترکه نام وی قید نشده تکلیف چیست؟

به دلیل اینکه درخواست تقسیم ترکه به طرفیت همه وراث مطرح نشده دادگاه قرار رد درخواست تقسیم ترکه صادر می کند.

نکته: در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را بین خود تقسیم نمایند لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایبی باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.

در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند تکلیف چیست؟

در این صورت اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می گردد که به ارزیابی در کموقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد و ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناسی که در آیین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می شود.

نکته: تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.

در تقسیم ترکه اگر ما ترک قابل تقسیم یا تعدیل نباشد دادگاه رسیدگی کننده چه می کند؟

در این صورت حکم به فروش ما ترک و تقسیم بهای آن بین ورثه می دهد.

نکته: در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفا باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

نکته: پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه و اجرا وصیت منظور شده تصریح می نماید صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضای دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضا کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

در صورتی که ترکه میت قبل از ادای دیون وی تقسیم شده باشد تکلیف چیست؟

تقسیم صحیح است و طلبکار می تواند به هر یک از وراث به نسبت سهم الارث آنان رجوع نماید.

بیشتر بخوانیم: وکیل تخلیه

وظیفه مدیر ترکه چیست؟

وکیل تقسیم ترکه و تقسیم اموال توضیح می دهد، مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفا را ادا کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می کند که به ترتیب مقرر در آیین نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.

در صورتی که وارث متوفا بخواهد تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند چه شرایطی لازم است؟

در صورتی که وراث متوفا یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت دریافت کنند درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفا و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفا و وراث تنظیم نموده و به دادگاه تسلیم می نماید.

هرگاه معلوم شود مستدعی تصدیق حصر وراثت با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق انحصار وراثت نموده یا با هم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت نموده باشد تکلیف چیست؟

دراین حالت کلاهبردار محسوب و به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر گردیده محکوم می شود.

نکته: در مواردی که برای صدور گواهی حصر وراثت انتشار آگهی ضرورت یابد یک نوبت آگهی می شود و مهلت آن یک ماه است.

موضوع اعتراض به درخواست گواهی حصر وراثت چه زمانی باید به دادگاه داده شود؟

ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه باید اعتراض به درخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه داده شود.

نکته: دادگاه بخش می تواند گواه ها را احضار کرده و گواهی آن را استماع کند چنان چه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

نکته: برای تصدیق انحصار وراثت در صورتی که میزان ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد نشر آگهی لازم است.

نکته : رای دادگاه دایر بر رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

دادستان در چه حالتی می تواند به گواهی تصدیق انحصار وراثت اعتراض کند؟

وکیل تقسیم ترکه و تقسیم اموال توضیح می دهد،در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفا بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می تواند به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض کند و نیز می تواند در صورتی که که متوفا را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی را که به نام مورث ثبت شده است به نام خود ثبت نماید چه اقداماتی باید انجام دهد؟

در صورتی که وراث بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.

متقاضی حصر وراثت در تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نام همسر دوم دائمی متوفی را با علم و اطلاع اعلام نکرده و دادگاه پس از آگهی و انقضای مهلت آن گواهی حصر وراثت بدون ذکر نام وی صادر نموده است حال تکلیف متقاضی چیست؟

متقاضی گواهی انحصار وراثت کلاهبردار محسوب شده و مجازات آن را متحمل خواهد شد.

نکته : هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه ترکه از ترکه برداشته می شود.

تکلیف وصایای میت :

وصیت نامه اعم از اینکه راجع به وصیت عهدی یا تملیکی باشد یا منقول و غیر منقول باشد ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.

نکته: ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. 

اعتبار وصیت نامه خود نوشت :

وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.

 

وصیت نامه سری چه نوع وصیت نامه ای است؟

وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی با به خط دیگری باشد ولی در هر صورزت باید  به امضای موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین می گردد امانت گذارده می شود.

کسی که نمی تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت نامه تنظیم کند تکلیف چیست؟

وکیل تقسیم ترکه و تقسیم اموال توضیح می دهد،کسی که نمی تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت نامه می نویسد که این برگ وصیت نامه است و در این صورت مسول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در اوست بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

تکلیف پرداخت دیون متوفا با چه کسی است؟

بر طبق ماده  225 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفا است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفا و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

آیا وراث تکلیفی به پرداخت دیون و بدهی های متوفی دارند؟

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه ما بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورتا مطابق ماده 246 قانون امور حسبی مسول خواهند بود در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد.

نکته: اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید ما بین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کم تر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

نکته: تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا ادای دیون آنها 

نکته: دعوا بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول ادای دیون نخواهند بود.

نکته: بستانکار از متوفا نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفا می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفا در ید او است اقامه دعوا کند.

منظور از قبول ترکه متوفا چیست؟

مطابق ماده 24 قانون امور حسبی ورثه متوفا می توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفا را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می توانند قبول یا رد نمایند یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.و قیم محجور و امین غایب نمی توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می توانند مطابق صورت تحریر ترکه را قبول کنند.

اگر در خصوص تقسیم ترکه یا تقسیم اموال نیاز به مشاوره تلفنی یا حضوری پیدا کردید می توانید با دفتر وکالت و مشاوره فانوس در ارتباط باشید.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =