دعاوی ارث و انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت در تهران

 وکیل انحصار وراثت در تهران  چه کسی است؟

بهترین وکیل ارث کسی است که آگاهی کامل از قوانین تدوین شده داشته باشد و علمش به روز باشد بتواند با انتخاب بهترین راه و روش به موکل خویش کمک نماید. تا هر چه زودتر به مقصد برسد.

مطالب مرتبط: بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

انحصار وراثت چیست؟

انحصار وراثت برگه ای قانونی است که نشان می دهد و ذث متوفی چه کسانی هستند و میزان سهم الارث هر یک چقدر می باشد.

مطالب مرتبط: وکیل برای انحصار وراثت

مدارک لازم برای انحصار وراثت چیست؟

برای دریافت گواهی انحصار وراثت ارایه مدارکی لازم است که عبارتند از : ۱.گواهی فوت و شناسنامه متوفی ۲. شناسنامه و کارت ملی وراث ۳. عقدنامه همسر متوفی می باشد.

آیا حضور همه وراث برای انحصار وراثت الزامی است؟

وکیل انحصار وراثت در تهران  توضیح می دهد، برای ارائه وکالت به وکیل یا گرفتن وکیل برای انحصار وراثت نیازی به حضور و ارائه وکالت نامه توسط همه وراث نیست بلکه با اعطای وکالت از سوی یکی از وراث هم صورت می پذیرد.

بیشتر بدانید: وکیل ارث

اقدامات لازم برای تقسیم ارث چیست؟

 وکیل انحصار وراثت در تهران توضیح می دهد:وقتی شخصی فوت می کند اولین اقدام در راستای تقسیم ارث اخذ گواهی فوت متوفی است با فوت هر شخصی مانند تاریخ تولد تاریخ فوت نیز در اداره ثبت احوال به ثبت می رسد و برای ثبت وفات هر شخصی ارایه شناسنامه و کارت ملی متوفی ؛گواهی پزشک مبنی بر فوت فرد و حضور دو نفر شاهد با ارائه مدرک شناسایی معتبر در اداره ثبت احوال ضروری است و یکی از مدارک لازم و ضروری برای اخذ گواهی انحصار وراثت گواهی فوت متوفی است.

بیشتر بدانیم: نکات کاربردی و مهم انحصار وراثت

گام دوم برای تقسیم ارث:

 وکیل انحصار وراثت در تهران توضیح می دهد:در قانون عنوانی وجود دارد تحت عنوان مهر و موم ترکه که اقدامیست برای حفظ ترکه در رسانیدن آن به صاحبان حقوق از جمله وراث و موصی له و طلبکاران متوفی با این اقدام ورثه و سایر اشخاص از هرگونه تصرف در اموال متوفی منع می شوند و برطبق ماده 167 قانون امور حسبی اشخاصی می توانند تقاضای مهر و موم ترکه را بنمایند و عبارتند از 1. هریک از وراث متوفی یا نماینده قانونی آنها 2. موصی له زمانی که وصیت به جزء مشاع شده باشد. 3. طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی ا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتیکه در مقابل رهن نباشد و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد 4. کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

مطالب مرتبط: وکیل افراز و تقسیم مال مشاع

گام بعدی برای تقسیم ارث : (تحریر ترکه)

یکی از اقدامات لازم دیگر که البته برای برخی از وراث که بین آنها اختلاف است لازم است که چنین اقدام صورت بگیرد و آن اقدام تحریر ترکه است و منظور از تحریر ترکه یعنی تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی .

گواهی انحصار وراثت:

گواهی است که مرجع صالح برای صدور آن شورای حل اختلاف است ؛افرادی را که از متوفی ارث می برند و هم چنین نسبت آنها با متوفی را مشخص کرده و بیان می دارد مورثین متوفی منحصر در افرادی هستند کخه در گواهی مذکور قید شده است.

هر یک از وراث متوفی و طلبکاران متوفی ؛موصی له  و وصی از جانب متوفی از افرادی هستند که می توانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را از دادگاه بخواهند.

چه کسانی ارث می برند؟

افرادی که با شخص رابطه خونی دارند از او ارث می برند به عبارتی خویشاوندان نسبی هر شخصی توانند از او ارث ببرند به غیر از این افراد همسر فرد متوفی نیز از جمله وراث او خواهد بود اما تعلق ارث به وراث مطابق با طبقات ارث انجام می شود ،خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی به ۳دسته تقسیم می شوند.

۱.طبقه اول

همسر متوفی

پدر و مادر

فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ

همسر متوفی

برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی

عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند:

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

بیشتر بدانیم: وکیل مالیات بر ارث

موانع ارث:

 وکیل ارث و میراث توضیح می دهد، موانع ارث یکی از مباحث مهم در مسائل مربوط به ارث و میراث است این مبحث به عواملی اشاره می کند که می توانند موجب محرومیت وراث از ارث شوند مهم ترین موانع ارث که در حال حاضر موضوعیت دارند عبارتند از کفر ، قتل ، لعان ، زنازادگی

کفر :

طبق قوانین کشور ایران کافر از مسلمان نمی تواند ارث ببرد منظور از کافر شخصی است که مسلمان نباشد فرقی نمی کند که این شخص کافر صاحب کتاب باشد یا غیر کتاب در هر صورت از ترکه مسلمان ارثی به او نخواهد رسید در مقابل فرد مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد اگر در میان ورثه متوفی تنها یک مسلمان وجود داشته باشد همه ترکه به او تعلق خواهد گرفت اهمیتی ندارد که این فرد در کدام یک از طبقات ارث قرار داشته باشد در هر صورت و به دلیل محرومیت بقیه از ارث این فرد مسلمان تنها وارث متوفی خواهد بود.

قتل :

قتل نیز یکی از عواملی است که می تواند مانع ارث بردن اشخاص شود اگر مورث به دست یکی از وراث خود به قتل برسد قاتل از ارث محروم خواهد بود البته قتل مورث باید از نوع عمدی و نامش چه باشد ،بنابراین اگر در مقام دفاع از خود باشد مانع ارث بردن نخواهد شد.

 

لعان :

لعان به معنای این است که مرد همسر خود را به زنا نسبت دهد و در صورت وجود فرزند ادعا کند که فرزند از آن او نیست ولی نتواند این ادعا را ثابت کند در این حالت مرد باید باید ۴مرتبه خدا را بر صحت ادعای خود شاهد بگیرد و هم چنین همسر او باید خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد بگیرد بعد از این زن و مرد بر هم حرام شده و اصطلاحاً لعان صورت می گیرد و از یکدیگر ارث نمی برند و هم چنین فرزند آنها از پدر ارث نمی برد و هم چنین از خویشاوندان پدری نیز ارث نمی برد اما از مادر و خویشاوندان مادری ارث می برد.

زنا زادگی:

زنا زادگی نیز یکی از عواملی است که می تواند موجب محرومیت افراد از ارث شود به این صورت که فرزند متولد شده از مرد یا زن زانی نمی‌تواند از آنها ارث ببرد و هم چنین پدرو مادر نیز نمی توانند وارث فرزند نامشروع خود باشند.

مطالب بیشتر: مراحل انحصار وراثت

درصورت عدم همکاری هریک از ورثه تکلیف سایر وراث که گواهی حصر وراثت می خواهند چگونه می شود؟

 در صورت عدم همکاری هر یک از وراث خللی در روند پرونده انحصار وراثت به وجود نمی آید.و هر شخصی به تنهایی می تواند اقدام به اخذ انخصار وراثت نماید.

آیا دفتر وکالت شما تقسیم و تحریر ترکه را هم انجام می دهد؟

بله بعد از اخذ گواهی انحصار وراثت ، دفتر وکالت و مشاوره حقوقی فانوس ؛در خصوص امور تحریر ترکه و تقسیم ترکه در صورت تمایل با شما عزیزان همکاری لازم را انجام می دهد.

نحوه تقسیم ارث :

بهترین وکیل ارث و انحصار وراثت توضیح می دهد:در رابطه با تقسیم ارث دو حالت متصور است ؛ الف ) توافق ورثه در تقسیم اموال : که در این صورت تقسیم نامه ای به شکل عادی یا رسمی میان ورثه منعقد می شود که طی آن سهم هر یک از ورثه مشخص می گردد.

ب) عدم توافق ورثه در تقسیم اموال : در این صورت تقاضای تقسیم ترکه از سوی هر یک از ورثه توسط دادگاه صورت می پذیرد.

نکته: با طرح دادخواست تحریر ترکه میزان ترکه متوفی به درستی مشخص می گردد تا وراث و ذینفعان اجازه تصرف داشته باشد اما نقل و انتقال اموال بدون رضایت طلبکاران و سایر ذینفعان غیر نافذ می باشد و بعد از تقسیم ترکه امکان نقل و انتقال بدون رضایت سایر وراث و ذینفعان امکان پذیر است.
نکته: در صورت عدم توافق در تقسیم اموال بعد از دادخواست تقسیم ترکه ترکه با طرح دعوا در دادگاه این امر را به دادگاه می سپاریم برای تقسیم ارث و در صورت عدم امکان تقسیم ابتدا تقاضای افراز مطرح می کنیم اگر امکان افراز اموال نداشته باشد با طرح دادخواست دستور فروش از طریق دادگاه اموال فروخته شده و مبلغ به دست آمده به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می گردد.

ارث فرزند فوت شده :

در صورتی که فرزندی پیش از پدر خود فوت کند از ارث هیچ سهمی نمی برد و این بدان معناست که فرزندان شخص فوت شده نیز حق هیچگونه مال بری از پدر بزرگ خود را ندارند تنها امکان آنکه نوه ها از پدر بزرگ خود ارث می برند که هیچ فردی از طبقات تعریف شده برای بهره گیری از ارث وجود نداشته باشد و در آن صورت است که می توانند از ارثیه سهم ببرند.

تصفیه ترکه :

یکی از مراحل مهم برای تقسیم ارث تصفیه ترکه است به این معنا که در ابتدا باید دیون متوفی پرداخت شود و باقیمانده ترکه میان وراث تقسیم می شوند و مهریه زوجه نیز در صورت مطالبه او مقدم بر تقسیم ارث وراث است.

نکته: در اکثر اوقات کسی خارج از خود ورثه در مزایده دادگاه شرکت نمی کند و اگر خریداری به قیمت پایه کارشناسی پیدا نشود مال  به مزایده رفته فروش نمی رود آنچه مهم است اینکه در نهایت باید یکی از وراث سهم الارث دیگران را خریداری کند تا مال موروثی مثل ارثیه خانه پدری یا منقول موروثی به او انتقال یابد.

نکته: هر کدام از وراث به قیمت ارزیابی شده کارشناس معترض باشند می توانند در فرجه قانونی به آن اعتراض کنند تا دوباره توسط هیات کارشناسان ارزیابی قیمت شود.

حقوق و دیون متعلق به ترکه میت:

وکیل انحصار وراثت در تهران بیان می دارد که بر طبق ماده ۸۶۹ قانون مدنی:

حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است ؛

۱. قیمت کفن و دفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه

۲. دیون و واجبات مالی متوفی

۳. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ها

دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز میت و سایر هزینه های ضروری ازقبیل حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

راه های تحریر ترکه:

درخواست تحریر ترکه اقدامی تامینی و تابع امور حسبی است و دارای ویژگی دعاوی ترافعی نیست بنابراین درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران موصی له و سایر اشخاص پذیرفته نمی شود .

این اشخاص صرفٱ می توانند برای حفظ حقوق خود از مقام قضایی درخواست معروف موم ترکه کنند ، اما درخواست تحریر ترکه بعد از مهر وموم آن بیهوده است .

در مدت تحریر ترکه هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است و هم چنین عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی ، دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می شود.

مطالب مرتبط: نحوه تقسیم ارث

چند نکته مهم

⚖️ در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع است ، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است .

⚖️ عملیات اجرایی راجع به بدهی های متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می مانند.

⚖️ مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی  در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود.

⚖️ دعاوی راجع به ترکه یا بدهی های متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شوند ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 2 =