دعاوی ارث و انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور


ا نجام انحصار وراثت ایرانیان 

خارج از کشور

توسط بهترین وکیل متخصص در انحصار وراثت  


✓ حصر وراثت نا محدود ۴۰روز 

✓ حصر وراثت محدود ۷ تا ۱۰ روز

✓ نگران ناقص بودن مدارک و یا عدم همکاری سایر وراث نباشید.

 ✓بدون مراجعه سایر وراث

✓ استعلام در صورت نداشتن شناسنامه وراث

✓ تهیه استشهادیه در صورت تمایل 

✓ در صورت وکالت محضری از وراث داشتن وکیل الزامی است .

✓ مشاوره تلفنی رایگان : 09124383417

انحصار وراثت چیست؟

هرگاه شخصی فوت کند و اموالی از وی بماند برای اینکه ورثه بتوانند در آن مال دخل و تصرفی کنندابتدا باید ثابت شود که ورثه متوفی هستند به گواهی که وراث متوفی ،وسهم الارث هر یک از آنان را مشخص می نماید گواهی انحصار وراثت می گوییم.

نحوه انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج از کشور :

ممکن است اشخاصی در خارج از کشور زندگی کنند اما اموالی در داخل کشور خودشان داشته باشند که بخواهند در این خصوص گواهی حصر وراثت اخذ نمایند در این مقاله سعی شده مشکل هموطنان مقیم خارج  از کشور در خصوص نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت را توضیح دهیم .

درصورت عدم همکاری هریک از ورثه تکلیف سایر وراث که گواهی حصر وراثت می خواهند چگونه می شود؟

 در صورت عدم همکاری هر یک از وراث خللی در روند پرونده انحصار وراثت به وجود نمی آید.و هر شخصی به تنهایی می تواند اقدام به اخذ انخصار وراثت نماید.

آیا دفتر وکالت شما تقسیم و تحریر ترکه را هم انجام می دهد؟

بله بعد از اخذ گواهی انحصار وراثت ، دفتر وکالت و مشاوره حقوقی فانوس ؛در خصوص امور تحریر ترکه و تقسیم ترکه در صورت تمایل با شما عزیزان همکاری لازم را انجام می دهد.

 

بیشتر بخوانید : نکات انحصار وراثت

گرفتن وکیل برای انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج از کشور: 

معمولٱ کسانی که در داخل کشور گواهی حصر وراثت انجام داده اند با پیچیدگی و روال اداری این امر آشنایی کامل دارند ما در این مقاله قصد داریم برای عزیزانی که تا به حال انحصار وراثت انجام نداده اند توضیحاتی ارائه کنیم ، قبل از هر کاری حداقل از مشاوره تلفنی وکیل انحصار وراثت بهره بگیرید.

مطالب مرتبط: وکیل ارث

نحوه گرفتن وکیل برای انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج از کشور:

 گواهی انحصار وراثت ویژه ایرانیان خارج از کشور از آن جا که امکان حضور وراث در داخل سخت و هزینه بسیاری دارد و شاید اصلٱ مقرون به صرفه نباشد یا با روال اداری آشنایی نداشته باشند توصیه می شود از وکیل انحصار وراثت بهره ببرند.

وکیل انحصار وراثت در مورد قوانین حاکم بر احوال شخصیه از جمله انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج از کشور توضیح می دهد.

مطالب مرتبط: انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

قوانین مربوط به انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج از کشور : 

طبق قوانین کشور ایران افراد ایرانی در هر کشوری که زندگی می کنند در خصوص احوال شخصیه خود که یکی از صور آن انحصار وراثت است تابع قوانین کشور خودشان یعنی ایران می باشند .

انحصار وراثت ایرانیان مقیم خارج از کشور:

اگر در خارج از کشور ایران زندگی می کنید برای انحصار وراثت می توانی. از طریق سامانه ثنا یا سامانه میخک به وکیل دفتر وکالت و مشاوره فانوس وکالت بدهید تا مراحل انحصار وراثت متوفی را در ایران انجام دهند ، وکیل پایه یک دادگستری در ایران بدون نیاز به حضور هیچ یک از وراث در هیچ مرحله ای تا آخرین مرحله انحصار وراثت را انجام می دهد، حتی می توانی. انجام امور مالیات بر ارث را نیز به وکیل انحصار وراثت بسپارید.

ثبت فوت ایرانیان در خارج از کشور :

در صورتی که متوفی در خارج از ایران فوت کرده باشد باید گواهی فوت ترجمه شده ایشان را به تایید سفارت ایران در کشوری که در آن سکونت داشتند برسانند و برای وکیل انحصار وراثت خود ارسال کنند تا از ایران بتوانند ادامه مراحل اداری انحصار وراثت را انجام دهند.

احوال شخصیه چیست؟ 

احوال شخصیه به امور مربوط به ازدواج ، طلاق ، فرزند خواندگی، ارث ، وصیت گفته می شود پس در خصوص تعیین تکلیف در مورد هریک از امور مذکور افراد مقیم خارج از کشور باید یا در داخل حضور یابند یا به شخصی در ایران وکالت مدنی بدهند تا آن شخص به وکیل دادگستری مراجعه کند.

وراث متوفی شامل چه کسانی می شوند؟

۱.طبقه اول

همسر متوفی
پدر و مادر
فرزندان متوفی پدر نبود آنها نوه ها

۲.طبقه دوم

پدربزرگ و مادربزرگ
همسر متوفی
برادران و خواهران متوفی

۳.طبقه سوم

همسر متوفی
عمو ،عمه،خاله،دایی متوفی پدر صورت نبود آنها فرزندان آنها
کسانی که به موجب نسب ارث میبرند؟

۱) پدر و مادر ، اولاد ، اولاد اولاد

۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها

۳) اعمام و عمان و اخوال و حالات و اولاد آن ها

کسانی که به موجب سبب ارث می برند؟ 

۱) زوجه

۲) زوج

طبقه اول از وراث نسبی عبارتند از :
(پدر و مادر ، فرزندان ، نوه ها )

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد نباشد هر یک از پدر و مادر در صورت انفرادی تمام ارث را می برند ، اگر پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد اگر برای متوفی اولاد یا نوه از هر درجه که باشد موجود نباشد اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند ولی مادر حاجب داشته باشد یک ششم از ترکه متعلق به مادر است ، منظور از حاجب یعنی شخصی از طبقات دیگر که میزان سهم الارث مادر را کمتر می نماید.

مطالب مرتبط: وکیل مالیات بر ارث

میزان سهم الارث دختر : 

اگر دختر فرزند منحصر باشد به همراه پدر و مادر متوفی نصف ترکه را خواهد برد و مابقی با توجه به میزان سهم الارث پدر و مادر متوفی بین آنها تقسیم می شود ، اگر متوفی دو دختر یا بیش تر داشته باشد دختران دو سوم ترکه را به ارث می برند.

میزان سهم الارث پسر : 

اگر فرزند متوفی پسر باشد چنانچه پسر منحصر یا متعدد باشد به همراه پدر و مادر متوفی همگی در طبقه اول قرار دارند ارث می برند به این صورت که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم و مابقی به قرابت به فرزند پسر می رسد که به تساوی بین خودشان تقسیم می کنند در صورتی که متوفی هم فرزند پسر و هم دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد سهم پدر و مادر یک سوم است و مابقی بین فرزند پسر دو برابر سهم دختر تقسیم می شود .

میزان سهم الارث نوه : 

آنچه مسلم است این است که نوه در طبقه اول قرار دارد ولی در صورتی ارث میبرد که متوفی فرزندی نداشته باشد در این صورت نوه قائم مقام اولاد می شود و با هریک از اولین که زنده باشد ارث می برد ، اولاد پسر یعنی فرزندان پسری متوفی دو برابر اولاد فرزندان دختری متوفی ارث می برند حتی اگر اولاد متوفی پسر باشد اگر به واسطه مادر با متوفی قرابت پیدا کرده نصف نوه ای که از پدر با متوفی قرابت پیدا کرده ارث می برد.

تفاوت حصر وراثت با انحصار وراثت :

وکیل انحصار وراثت بیان می کند،هیچ تفاوتی از لحاظ عملی بین این دو واژه وجود ندارد بلکه فقط اصطلاحی است که بر سر زبان ها افتاده و هر دو به یک معنا می باشند و در رویه قضایی یکی هستند.

لیست اموال در انحصار وراثت مشخص می شود ؟ 

در گواهی انحصار وراثت چه محدود و چه ما محدود تنها ۳موضوع ذکر می گردد اول نام متوفی ،تاریخ فوت و دوم اسامی کامل وراث، سوم مشخص کردن سهم هر یک از وراث است بنابر این اصلأ لیست اموال متوفی در برگه حصر وراثت مشخص نمی گردد.

تقسیم و تحریر ترکه در خصوص اموال وراثی که در خارج از کشور  هستند: 

در خصوص تقسیم ترکه یا تحریر ترکه نیز وارث باید به وکیل تقسیم ترکه وکالت اعطا نمایند تا وکیل انحصار وراثت تمام دارایی های معلوم و غیر معلوم شخص متوفی را پس از استعلام از مراجع ذیربط مشخص نماید و بر مبنای قوانینی که در کشور رایج است اقدام مربوط را بنماید .

چه کسانی حق درخواست  تقسیم مال را دارند؟

بر طبق ماده 301 قانون امور حسبی ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و هم چنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

آیا در مورد تقسیم مرور زمان جاری می گردد؟

بر طبق ماده 302 قانون امور حسبی نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی حق درخواست تقسیم هستند همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند.

هرگاه بین وراث غایبی باشد که مفقود الاثر باشد تکلیف چیست؟

هرگاه یکی از ورثه متوفا  غایب مفقود الاثری باشد که وکیل هم نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفا بشود بدواً برای غایب امین معین می شود و بعد تقسیم به عمل می آید.

 تکلیف وصیت نامه متوفی چه می شود ؟

ممکن است فردی وصیت نامه رسمی تنظیم کرده باشد ولی در خارج از کشور باشد و در همان جا نیز فوت کند در این خصوص نیز وراث خودشان باید تکلیف وصیت نامه رسمی را مشخص کنند یا اجرای آن را به وکیل دادگستری بسپارند.

آیا داشتن وکیل برای انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور اجباری است ؟

پاسخ این سوال منفی است هیچ اجباری به گرفتن وکیل انحصار وراثت وجود ندارد اما اگر وکیل داشته باشید نیازی به انجام امور ذیل توسط وراث نیست در غیر این صورت به ترتیب باید امور زیر را انجام دهید:

۱. دریافت گواهی فوت از ثبت احوال یا وزارت امور خارجه

۲. مراجعه به شورای حل اختلاف

۳. حضور در دفتر ثبت اسناد رسمی برای تایید وراث و دریافت استشهادیه

۴. مراجعه مجدد به شورای حل اختلاف برای ثبت دادخواست

۵. حضور در اداره مالیات برای پرداخت مالیات بر ارث

۶ . چاپ آگهی در روزنامه

۷. صدور گواهی انحصار وراثت

 وصیت نامه اشخاصی که در خارج از کشور مقیم هستند؟ 

در خصوص تنظیم وصیت نامه افرادی که در خارج از کشور. مقیم هستند نیز باید بگوییم از قواعد و قوانینی که داخل کشور حکم فرماست تبعیت می نماید یکی از این قواعد و قوانین این است که هر شخصی برای زمان پس از فوت خود فقط تا یک سوم اموال خویش را می تواند وصیت نماید و در خصوص اجرای وصیت نامه نیز وراث باید اهمیت لازم را بدهند زیرا حتمٱباید وصیت متوفی اجرا شود .

مراحل و شرایط تقسیم ترکه برای وراث مقیم خارج از کشور : 

همانطور که گفتیم مراحل تقسیم اموال برای هم وطنان داخل و خارج از کشور یکسان است و از یک قانون به نام قانون امور حسبی تبعیت می نماید ، مثلٱ برای تقسیم اموال ایرانیان مقیم خارج نیز ابتدا باید گواهی حصر وراثت اخذ گردد.

مراحل و شرایط لازم برای تحریر ترکه ایرانیان مقیم خارج از کشور : 

منظور از تحریر ترکه یعنی نوشتن اموال و دارائیرمتوفی اعم از اموال مثبت و اموال منفی ، منظور از اموال منفی یعنی  دیون و بدهکاری های متوفی است وراث ابتدا باید به کنسولگری کشور خود مراجعه کنند و و فوت مورث خود را ثبت کنند و به شخصی در ایران وکالت بدهند تا او هم گواهی فوت را دریافت کند هم گواهی حصر وراثت را اخذ نماید.

نقص مدارک ایرانیان مقیم خارج از کشور برای اخذ گواهی انحصار وراثت : 

در صورتی که مدارک وراث مقیم خارج از کشور کامل نباشد وکیل دادگستری که وراث اعطای وکالت می نمایند باید همه مدارک را از مراجع مربوطه استعلام نماید.

اخذ گواهی حصر وراثت برای وراثی که مقیم خارج از کشور هستند و سایر وراث نیز همکاری لازم را نمی نمایند: 

در صورت عدم همکاری سایر ورثه در اخذ گواهی انحصار وراثت که ممکن است در نتیجه اختلافاتی که بین وراث ایجاد می گردد حاصل شود ، لازم به ذکر است که نگران عدم همکاری سایر ورثه نباشید زیرا وکیل دفتر وکالت و مشاوره فانوس تمام اقدامات لازم را انجام داده و در اسرع وقت گواهی حصر وراثت را اخذ می نماید .

مطالب مرتبط: گواهی انحصار وراثت

تکلیف دیون متوفی که وراث آن در خارج از کشور مقیم هستند : 

اگر شخصی فوت کند در ایران دیونی داشته باشد روال کار به این صورت است که ایرانیان خارج از کشور ابتدا بعد از مشخص نمودن میزان دارائی ها و اموال متوفی باید دیون او را پرداخت کنند و سپس اقدام به فروش اموال یا تقسیم اموال بین خود نمایند .

تکلیف تقسیم اموال ایرانیان مقیم خارج از کشور : 

ممکن است فردی در داخل کشور فوت کند اما وراث او در خارج از کشور باشند که در این صورت آن ها باید با مراجعه به کنسولگری و ثبت فوت مورث خود و اعطای وکالت به شخصی که مورد اعتماد آنان است به عنوان وکیل مدنی مراجعه نمایند و سپس وکیل مدنی با مراجعه به وکیل دادگستری در داخل به دیگری امور وراثی که در خارج از کشور هستند می پردازد.

تکلیف مهریه زوجه کسی که در خارج از کشور فوت شده است ؟ 

در خصوص مهریه نیز به دلیل اینکه از امور احوال شخصیه این تابع قوانین داخلی است در نتیجه اگر خانمی فوت کند وراث خانم می توانند مهریه او را  از همسرش مطالبه کنند ، و همینطور اگر متوفی زوج باشد زوجه می تواند از دارائی برجای مانده از زوج مبلغ مهریه خود را نیز مطالبه نماید و همینطور از  اموال زوج نیز اگر ازدواج دائم باشد ارث خواهد برد  .

وکیل انحصار وراثت ورثه خارج از کشور
( تمام این امور را می توانید به دفتر وکالت و مشاوره حقوقی فانوس بسپارید.) 

6 thoughts on “وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =