دعاوی وصول مطالبات

وصول مطالبات

وصول مطالبات

وصول مطالبات یک اصطلاح حقوقی است که برای دستیابی به آن باید با راه های حقوقی آشنایی کافی داشت

وصول مطالبات چیست؟

وصول مطالبات یعنی باز پس گرفتن مطالبات از بدهکار و تبدیل اسناد تعهد آور مثل چک و سفته به پول نقد

ایجاد تعهدات حقوقی می تواند اسباب متفاوتی داشته باشد گاهی مواقع این تعهدات در اثر یک رابطه قراردادی به وجود می آید که به آن تعهدات قراردادی می گوییم. و گاهی مواقع نیز منشأ آن هیچ گونه رابطه قراردادی نمی باشد که به آن تعهدات غیر قراردادی می گوییم.

همان طور که بیان گردید این تعهدات چه قرار دادی و چه غیر قرار دادی موجب شکل گیری رابطه حقوقی میان 2 یا چند نفر می شود که از آن به نام های دائن یعنی طلبکار و مدیون یعنی بدهکار یاد می گردد.

وصول مطالبات

تعهدات قرار دادی و غیر قرار دادی مستند به چه اسنادی می توانند باشند؟

به طور کلی اسناد به 2 دسته تقسیم می شوند سند عادی و سند رسمی و در واقع ممکن است تعهدی بر اساس یک سند رسمی ایجاد گردد و نیز ممکن است ایجاد یک تعهد مبتنی بر سند عادی باشد.

سند رسمی چیست؟

سند رسمی سندی است که در چهار چوب و ضوابط قانونی توسط مامور رسمی در دفتر خانه تنظیم شده است.

سند رسمی

سند عادی چیست؟

سندی که توسط مردم عادی بدون ضوابط و تشریفات قانونی تنظیم شود را سند عادی می گوییم. مثلاً سندی که در دفاتر املاک (مشاوران املاک) تنظیم می گردد یک سند عادی است. و در نتیجه تعهدی که مبتنی بر سند رسمی باشد از اعتبار بیش تری نیز برخوردار خواهد بود و خواهان آن دعوا در مرجع قضایی از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهد بود.

سند عادی

اسناد تجاری و اسناد غیر تجاری

هریک از اسناد عادی و رسمی می تواند به 2 نوع تجارتی و غیر تجارتی تقسیم گردد. و مهم ترین اسناد عادی تجارتی چک و سفته می باشد البته چک رایج ترین سند عادی تجارتی در روابط بین اشخاص است که مورد استفاده قرار می گیرد. البته از چک و سفته در امور غیر تجارتی نیز می توان استفاده نمود اگر چه در امور غیر تجارتی قابل استفاده هستند اما تابع مقررات قانون تجارت می باشد.

وکیل خوب در امور مربوط به وصول مطالبات چه اقدامی می کند؟

لازم به ذکر است که وصول مطالبات از طریق چک با استفاده از 4 روش می تواند صورت بپذیرد

  1. روش حقوقی
  2. روش کیفری
  3. مراجعه به اجرائیه ثبت
  4. تقاضای اجرائیه از طریق دادگستری

که هریک از این روش ها اصول و شرایط قانونی خود را دارد که از عهده افراد غیر متخصص به دشواری بر می آید و نیاز به مشاوره حقوقی و استفاده از از وکیل مجرب در خصوص وصول اسناد تجاری و غیر تجاری مانند چک است.

روش های حقوقی برای وصول مطالبات به 2 نوع حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. البته روش های حقوقی زمانی به کار گرفته می شوند که روش های غیر حقوقی به نتیجه نرسیده باشند و پیگیری وصول مطالبات از روش های حقوقی مستلزم آن است که اشخاص با ارائه ادله وجود تعهد نسبت به خود را اثبات کنند. مثلاً اگر طلبکار چک یا سفته ای داشته باشد و آن اسناد اگر به شکل متعارف و قانونی تنظیم شده باشند از ادله اثبات در امر حقوقی به شمار می آیند.

lawyer

اقدامات لازم برای وصول وجه سفته

در صورتی که متعهد یعنی بدهکار از پرداخت وجه سفته در سر رسید خودداری نموده باشد برای وصول سفته طلبکار تکالیفی دارد که عدم انجام این تکالیف باعث محرومیت طلبکار از بعضی تسهیلات جهت وصول وجه سفته می شود که این تکالیف عبارتند از :

1-  دارنده سفته ظرف 10 روز از زمان سر رسید سفته موظف است که از طریق فرم های چاپی اعتراض خود را به بدهکار اعلام کند و هم زمان از صادر کننده و ظهر نویسان درخواست تأمین خواسته نماید در غیر این صورت دیگر آن سفته تجارتی تلقی نمی شود.

2-  ظرف یکسال علیه صادر کننده و ظهر نویسان البته اگر مقیم ایران هستند و اگر مقیم خارج از ایران هستند ظرف 2 سال طرح دعوی نماید.

وجه سفته

وکیل وصول مطالبات

شاید ابتدا به نظر برسد که وصول مطالبات عملی ساده و غیر تخصصی است و هر شخص با هر اطلاعی که داشته می تواندبدون اطلاعات حقوقی و تخصص کافی مطالبات خود را وصول کند اما در عمل با مشکلات روبرو خواهد شد که حتی ممکن است فرصتی را که داشته تا حق خود را دریافت کند نیز از بین برود وصول مطالبات از طریق هر نوع مستند قانونی از جمله چک، سفته، ضمانت نامه های بانکی و ……. در ظاهر ساده است اما در عمل دارای پیچیدگی هایی می باشد که نیاز به داشتن وکیل در امر وصول مطالبات و یا حتی مشاوره از اهل فن می باشد.

نحوه وصول مطالبات

برای مطالبه و وصول مطالبات ابتدا باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهیم و دادگاه پس از بررسی با ارائه اسناد و مدارک شخص بدهکار را محکوم به پرداخت می کند. اگر مطالبه وجه با ارائه سند عادی باشد رسید و پرداخت وجه باید وجود داشته باشد و اگر رسید پرداخت وجه وجود نداشته باشد فرد بدهکار را از طریق اظهار نامه مطلع می کنند.

دعاوی مربوط به چک

دعاوی مربوط به چک به چند دلیل عمده مرتبط می باشد که عبارت است از :

  •  اختلاف به دلیل کسر موجودی یا مسدود بودن حساب صادر کننده چک
  • اختلاف در عدم تطبیق امضاء و عدم ذکر تاریخ مفقودی چک
  • قلم خوردگی و جعل در متن چک

در این صورت بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند که طلبکار از طریق آن می تواند دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را بخواهد.

دعاوی مربوط به چک

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

خسارت تاخیر تادیه خساراتی است که از بابت دیر کرد پرداخت وجه نقد از طرف مدیون به دائن باید پرداخت شود.

خسارات تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی از چه تاریخی محاسبه می گردد؟

مبدأ احتساب خسارت تاخیر تادیه در خصوص اسناد عادی از زمان مطالبه شخصی طلبکار می باشد که این مطالبه یا از زمان ارسال اظهار نامه به بدهکار می باشد یا به صورت عدم ارسال اظهار نامه مبدأ احتساب خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست احتساب می گردد. که در این خصوص بهتر است در صورتیکه شخصی  به شما بدهکار می باشد و از ادای دین امتناع می ورزد در اسرع وقت نسبت به ارسال اظهار نامه اقدام نمایید تا خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه یعنی ارسال اظهار نامه توسط دادگاه احتساب شود نه از تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه احتساب گردد.

خسارات چک وسفته

خسارت تاخیر تادیه اسناد تجاری (چک و سفته) از چه تاریخی محاسبه می شود؟

در خصوص چک مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به مصوبه سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان سر رسید چک توسط دادگاه احتساب می شود و نیازی به ارسال اظهار نامه نمی باشد بنابراین اگر چکی در سال 92 صادر شده ولی هنوز طرح دعوا صورت نگرفته باشد و الان در سال 1400 طرح دعوا صورت بگیرد دادگاه این 8 سال را بابت خسارت تاخیر تادیه محاسبه می کند. اما در مورد سفته خسارت تاخیر تادیه از زمان واخواست سفته صورت می پذیرد واخواست عبارت است از اعتراض دارنده سفته به عدم پرداخت وجه آن در سر رسید که به نوعی همان گواهی عدم پرداخت در چک است.

اما در صورت عدم واخواست قاعده عمومی این است که از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. زیرا معمولاً در عرف بازار مردم سفته را دادخواست نمی کنند و اولین مطالبه معمولاً همان تاریخ تقدیم واخواست می باشد. بنابراین اگر سفته در سال 90 صادر شده ولی دارنده در سال 98 طرح دعوا نماید در این 8 سال خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد و خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.

شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد

  •  برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد
  •  در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است
  •  صادر کننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستور عدم پرداخت نداده باشد.

در خصوص شرط سوم در ماده 14 قانون چک بیان گردیده است که اگر صادر کننده مدعی  مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در این صورت بانک پس از احراز هویت نسبت به صادر کننده به عدم پرداخت اقدام و گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادر کننده به دارنده چک می دهد. که در این صورت امکان صدور اجراییه مطابق ماده 23 وجود ندارد و تنها دارنده چک می تواند شکایت کند.

صدور اجراییه چک

آیا اجراییه چک شامل خسارت تاخیر تادیه می شود؟

صدور اجراییه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله مطابق با تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود.

 

مرجع صالح برای صدور اجراییه چک بلامحل توسط وکیل خوب در ارتباط با وصول مطالبات کجاست؟

به موجب ماده 23 قانون صدور چک برای صدور اجراییه چک برگشتی تا میزان بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیشتر از آن مبلغ در صلاحیت دادگاه است.

مراحل تقاضای صدور اجراییه چک

بعد از تنظیم درخواست که ابتدا دارنده چک مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نموده دادخواست را ثبت می نماید و پیامکی مبنی بر اینکه پرونده شما به کدام شعبه دادگاه یا شورای حل اختلاف ارجاع شده ارسال می گردد و سپس در شعبه تعیین شده اجراییه صادر و به طرف مقابل ابلاغ صورت می گیرد و پس از گذشت 10 روز کاری از تاریخ ابلاغ اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال و سپس دارنده چک که درخواست اجراییه داده است می تواند به معرفی اموال و در صورت نداشتن مال جهت جلب ایشان اقدام نماید.

آیا اجراییه چک علیه ظهر نویس و ضامنین هم صادر می شود؟

بر اساس ماده 23 قانون صدور چک تقاضای اجراییه فقط نسبت به صادر کننده و صاحب حساب امکان پذیر است. و اگر قصد اقدام علیه ظهرنویسان و ضامنان وجود دارد باید از طریق دادگاه و به شیوه عادی جهت اجرا گذاشتن چک اقدام صورت بگیرد.

اجراییه چک

طرح شکایت کیفری نسبت به چک چگونه است؟

دارنده چک می تواند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به طرح شکایت کیفری بپردازد البته چک هایی وجود دارند که طبق قانون کیفری تلقی نمی شوند یعنی قابلیت شکایت کیفری را ندارند از جمله چک های سفید امضاء، چک هایی که بابت ضمانت داده شده باشند یا اگر وصول چک منوط به تحقق شرطی نباشد و یا چک بدون تاریخ نباشد و تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ درج شده بر روی چک نباشد.

شکایت کیفری

طرح شکایت حقوقی در دادگاه توسط وکیل وصول مطالبات

مطالبات شامل سفته، چک، فاکتور، مطالبه قرار داد پیمانکاری، مطالبه خسارت و غیره می باشد البته یک وکیل خوب در وصول چک و سایر اسناد تجاری و غیر تجاری قبل از اینکه هر اقدامی کند و بدهکار از شکایت طلبکار مطلع گردد باید اقدام به درخواست تامین خواسته نماید که از این طریق مانع دخالت بدهکار در اموال خویش گردد. و موقتاً اموال را از دخل و تصرف صاحب آن اموال خارج کند.

وکیل

کلام آخر

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی از وکیل جهت وصول مطالبات با دفتر وکالت و مشاوره حقوقی فانوس تماس حاصل بفرمایید.

وصول مطالبات

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

One thought on “وصول مطالبات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + هفت =